Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023 17:19

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

   γαπητοί μου δελφοί,

Κατά τό τελευταῖο χρονικό διάστημα γευθήκαμε τήν πικρία τῆς καταστροφικῆς μανίας τῶν πυρκαϊῶν σχεδόν σέ ὅλα τά μέρη τῆς Χώρας μας καί τῶν πλημμυρῶν στήν Θεσσαλία, πού ἄφησαν δυστυχῶς πίσω τους νεκρούς ἀνθρώπους καί ζῶα, καταστροφή  καλλιεργήσιμης γῆς, σπιτιῶν, καί χωριῶν ὁλοκλήρων καί θά ἐπιρρεάσουν ὁλόκληρη τήν Πατρίδα μας σέ πολλά ἐπίπεδα.

Τά φαινόμενα αὐτά, μᾶς ἐξαναγκάζουν νά συνειδητοποιήσουμε πόσο μικροί καί ἀδύναμοι εἴμεθα. Δυστυχῶς, ἐμεῖς, κυρίως ἀπό τόν μεσοπόλεμο καί μετά, μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας ἀπεκτήσαμε τήν ψευδαίσθηση, ὅτι εἴμεθα παντοδύναμοι καί δέν ἔχομε ἀνάγκη τόν Θεό. Κατά πόσον, ὃμως, μποροῦμε νά ζήσουμε χωρίς Θεό, στηριζόμενοι ἀποκλειστικά στίς δικές μας  δυνάμεις καί δυνατότητες, τό βιώνουμε σήμερα τραγικά, βλέποντας μέ ὀδύνη ὃσα ὑπέστημεν.

Ἀδελφοί μου,

Τίς τελευταῖες δεκαετίες οἱ περισσότεροι γονεῖς ἀγωνίζονται νά προσφέρουν στά παιδιά τους χρήματα, ἀνέσεις, γνώσεις καί κάθε τι πού θά τά βοηθήσῃ νά ζήσουν μιά καλή κατά κόσμον ζωή. Καί καλά κάνουν. Ἀλλά δέν ἀρκοῦν αὐτά. Διότι, ὅπως διαπιστώνουμε, πολλά παιδιά ἀντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Διερωτηθήκατε γιατί; Εἶναι ἁπλό. Ὅσο κι᾽ ἂν δέν θέλουμε νά τό δοῦμε. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνον σῶμα, ὕλη, μυαλό, βιολογικές ἀνάγκες. Ὃσο καί νά πλουτίση ὑλικά, εἶναι δυστυχής, ὃταν δέν πλουτίζη καί ψυχικά. Ὃταν ἡ ψυχή του λοιμοκτονῆ, ὃσα πλούτη καί νά ἒχη, εὐτυχία δέν βρίσκει. Γιά νά βρῆ εὐτυχία πρέπει νά συνδεθῆ μέ τόν Θεό. Καί νά συνειδητοποιήση , ὃτι  δέν πρόκειται νά ζήσῃ γιά πάντα σέ αὐτήν ἐδῶ τήν ζωή, ὅσο καί νά προσπαθῇ. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει προοπτική νά ζήσῃ αἰώνια. Ὁ Θεός θέλει νά ζήσουμε αἰώνια στήν Βασιλεία Του, ἐφ’ ὅσον ὅμως θέλουμε καί ἐμεῖς.

 Καί πρέπει νά προετοιμάζουμε καί τά παιδιά μας γιά τήν αἰώνια ζωή. Πρέπει νά τά βοηθήσουμε νά γνωρίσουν τόν Χριστό ἀπό την τρυφερή τους ἡλικία. Πρέπει νά τά μάθουμε νά ξεδιψοῦν τήν δίψα τῆς ψυχῆς τους μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού μποροῦν νά πάρουν μόνον ἀπό τήν προσευχή καί τήν μελέτη τοῦ λόγου Του. Τότε μόνον θά γίνουν ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες καί θά ἔχουν μέσα τους εἰρήνη. Διότι θά ἐναποθέτουν μέ ἐμπιστοσύνη τήν ζωή τους στόν Θεό, καί ὄχι στόν ἑαυτό τους.

Χαιρόμεθα πού ἀρκετοί γονεῖς κάνουν φιλότιμες προσπάθειες νά δώσουν ἐκτός ἀπό τήν κοσμική σοφία καί πνευματική τροφή στά παιδιά τους. Δυστυχῶς, ὅμως, οἱ ρυθμοί καί ἡ κούρασις τῆς καθημερινότητος εἶναι πλέον τόσο ἔντονοι, πού πολλοί γονεῖς δέν ἔχουν τό κουράγιο νά ᾿ποῦν ἕνα λόγο γιά τόν Χριστό στά παιδιά τους ἤ δέν γνωρίζουν τί νά ᾿ποῦν ἤ  πῶς  νά τό μεταδώσουν. Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία, ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες, ὀργανώνει συνάξεις, ὅπου τά παιδιά μαθαίνουν τά βασικά  τῆς πίστεώς μας καί τήν προοπτική τοῦ Παραδείσου, πού τόν προγευόμεθα ἀπό αὐτό τόν κόσμο, ἄλλα δέν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου». Ἐπίσης ζοῦν καί βιώνουν τήν ἀγάπη, τήν ἀλήθεια καί τόν σεβασμό τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλο. Οἱ Κατηχητικές Συνάξεις δέν εἶναι ἁπλᾶ ἕνα ἀκόμη σχολεῖο, οὔτε  μιά ἀκόμη  δραστηριότητα, μεταξύ τῶν τόσων ἄλλων, πού κάνουν τά παιδιά. Οἱ Ἑκκλησιαστικές Νεανικές Συνάξεις στοχεύουν στό νά γνωρίσουν σωστά τά παιδιά  τόν Θεό καί νά ἔχουν κατά Θεόν κοινωνία μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους.

Μέ αὐτό τό πνεῦμα ξεκινοῦν καί πάλι ἐφέτος οἱ συναντήσεις τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν Νεανικῶν Συνάξεων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.  Τήν Κυριακή, 8 Ὀκτωβρίου, θά τελεσθῇ Ἁγιασμός στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἀπό τό  ἑπόμενο Σαββατοκύριακο, 14 καί 15 Ὀκτωβρίου, ἀρχίζουν οἱ τακτικές συναντήσεις. Οἱ Ἱερεῖς Νεότητος, οἱ καταρτισμένοι καί ἔμπειροι Κατηχητές καί Κατηχήτριες, καί τά Κέντρα Διακονίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, περιμένουν γιά ἄλλη μιά χρονιά τά παιδιά μας.

Βεβαίως, θεωρῶ, ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο νά Σᾶς ὑπενθυμίσω νά φέρνετε τά παιδιά σας, ἐκτός ἀπό τίς Κατηχητικές Συνάξεις, καί στήν Θεία Λειτουργία τίς Κυριακές. Μόνον ἔτσι ἡ κατηχητική ἐργασία θά εἶναι ὁλοκληρωμένη. Διότι δέν ἀρκεῖ τά παιδιά νά μάθουν κάποια πράγματα γιά τόν Θεό. Αὐτό θά εἶναι μιά στεῖρα γνώσις. Πρέπει νά προσεγγίζουν καί βιωματικά τόν Θεό μέσα ἀπό τό μέγα μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Μέ πολλές πατρικές εχές

Ὁ Μητροπολίτης

                                                                  

 

† Ὁ Γλυφάδας,

Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστηκε 260 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023 17:21

Τελευταία άρθρα από τον/την Διαχείρηση Ιστοτόπου

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση