Αναγνώσματα

Αναγνώσματα

Αναγνώσματα (3)

Με αφορμή την διαδοχή των γραμμάτων στο Αλφαβητάριο ο Αγίος Γρηγόριος ο Θεολόγος φτιάχνει μια ακροστιχίδα σκέψεων.

Πολλοὶ λόγοι, αγαπητά μου παιδιά, με κάνουν να σάς δώσω αυτὲς τις συμβουλές. Πιστεύω ότι είναι οι καλύτερες και θα σάς ωφελήσουν, αν τις κάνετε κτήμα σας.

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση