Επικοινωνία -ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἁντώνιος

Πρωτοσύγκελλος˙ Ἀρχιμ. π. Νήφων Συριανός, Ἱεροκήρυξ,τηλ. 210- 8995.865.


Διοικητικόν Προσωπικόν

Γραμματεία - Πρωτόκολλον˙ Οἰκον. π. Χαράλαμπος Κοκολάκης καί Ἀρχιδιακ. π. Εὐστάθιος Σκοπαράντζος, τηλ. 210-8995.870. 

Ὑπευθ. Τύπου καί Δημοσίων Σχέσεων˙ ὁ Πρωτοσύγκελλος. 

Γραφεῖον Γάμων καί Διαζυγίων˙ Πρωτ. π. Σωτήριος Θωμόπουλος, τηλ. 210-8995.867. 

Λογιστήριον - Ταμεῖον˙κ. Χρῆστος Κολόσακας, τηλ. 210-8995.866. Γραφεῖον Νεότητος˙ Πρωτ. π. Ἀντώνιος Χρήστου καί Διακ. π. Στυλιανός Τζωρτζάκης, τηλ. 210-8995.870.

Εἰσηγητής˙ κ. Γεωργ. Ἀντωνακάκης, τηλ. 210-9658.849 καί 210-8995.870. 

Ὁδηγός˙κ.Ἰωαν. Σπυρόπουλος.

Συμβούλια

Μητροπολιτικόν Συμβούλιον

Πρόεδρος˙Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.

Ἀναπληρωτής του, ὁ Πρωτοσύγκελλος˙ Ἀρχιμ. π. Νήφων Συριανός.

Τακτικά Μέλη˙Ἀρχιμ. π. Μιχαήλ Κανέλος, Πρωτ. π. Θεόδωρος Κουμαριανός, Καθηγ. Θεολ. Σχολ. Παν. Ἀθηνῶν, κ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Καθηγ. Ἰατρ. Σχολ. Παν. Ἀθηνῶν, κ. Ἰωάννης Ἠρειώτης, Δικηγόρος παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ, κ. Ἄγγελος Πατρώνης, Οἰκονομολόγος - Ἐκκλ. Σύμβουλος, κ. Ἰωάννης Λαμπαδάκης, Πολ. Μηχανικός - Ἐκκλ. Σύμβουλος.

Γραμματεύς˙ Ἀρχιμ. π. Δωρόθεος Σαμαρτζῆς.

Ἀναπληρωματικά Μέλη˙ Πρωτοσύγκελλος˙ Ἀρχιμ. π. Νήφων Συριανός, Πρωτ. π. Γεώργιος Γαντζός Πρόεδρος Ἐκκλ. Συμβουλίου Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Γλυφάδας, Πρωτ. π. Γεώργιος Φειδόπουλος Πρόεδρος Ἐκκλ. Συμβουλίου Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Γλυφάδας, κ. Αἰμίλιος Βουγιουκλάκης - Διοικητής Ἀσκληπιείου Νοσοκ. Βούλας, κ. Αἰμιλιανός Κοτσώνης, Δικηγόρος παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ, κ. Χρῆστος Ντίκος, Ἐκκλ. Σύμβουλος, κ. Ἄγγελος Παγώνης, Ἐκκλ. Σύμβουλος καί τ. Δ/ντης τῆς Ἐμπορικῆς Τραπέζης 

Ἀναπληρωτής Γραμματεύς˙ Οἰκον. π. Ἰωάννης Ἀλεβιζόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικῶν Γλυφάδας

Νομικοί Σύμβουλοι˙ κ. Ἀπόστολος Μαργαρίτης, Δικηγόρος παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ, κ. Αἰμιλιανός Κοτσώνης, Δικηγόρος παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ καί κ. Σωτήριος Οἰκονόμου, Δικηγόρος παρ᾿ Ἐφέταις

Τεχνικοί Σύμβουλοι˙ κ. Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός καί κ. Παναγῆς Δημάκης, Μηχανικός Δομ. Ἔργων 


Ὑπηρεσιακόν Συμβούλιον˙

Ὡς τό Μητροπολιτικόν.


Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον

Πρόεδρος˙ Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.

Τακτικά Μέλη˙Πρωτ. π. Κωνσταντῖνος Μαλτέζος καί Πρωτ. π. Θεόδωρος Κουμαριανός. Ἀναπληρωματικά Μέλη˙Πρωτ. π. Ἀθανάσιος Βασιλείου καί Πρωτ. π. Ἀθανάσιος Χατζῆς.


+210 9658849

imgl@hotmail.gr

Βούλα, Βασ. Παύλου 2-Λ. Κ. Καραμανλῆ (Προεκτ. Παραλ. Λ. Ποσειδῶνος)

Τ.Κ. 166 73

Τά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἐξυπηρετοῦν τό κοινό ἀπό Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς καί ἀπό 10:00 ἕως 13:00


Ἐνοριακοί Ναοί 20

Ἱ. Μονή  1

Παρεκκλήσια: Μητροπολιτικά 7, Ἐνοριακά 25, Κοιμητηρίων 6, Στρατιωτικά 6, Ἱδρυμάτων καί Συλλόγων 4, Ἑτέρων Δικαιοδοσιῶν 5, Ἰδιωτικά 26

Λειτουργοί˙ 61, Πρεσβύτεροι˙ 56 (Ἔμμ. 53, Ἄμ. 3), Διάκονοι˙ 4 (Ἔμμ. 3, Ἄμ. 1), Ἱεροκήρυξ˙ 1Πνευματική Διακονία

α’. Ἑσπερινόν Κήρυγμα: Εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς
β’. Χριστιανική Ἀγωγή Νεολαίας:
-Ἐπιτροπή Νεότητος: Ἀρχιμ. π. Δωρ. Σαμαρτζῆς, Πρωτ. π. Ἀντ. Χρήστου, Πρωτ. π. Πορφ. Πλυτᾶς, Σταυρ.-Οἰκον. π. Δημ. Μαλλιᾶτσος, Πρωτ. π. Ἀρσ. Τζαμουζάκης, Οἰκον. π. Ἰωαν. Ἀλεβιζόπουλος, Πρεσβ. π. Κων. Σταματίου, Διακ. π. Στυλ. Τζωρτζάκης
-Κέντρα Ἐνοριακῆς Διακονίας 22
-Κατηχητικά Σχολεῖα 100˙ Ἀνώτερα 23, Μέσα 25, Κατώτερα 32, Βασικά 15, Προσχολικά 5. Φοιτητικαί ὁμάδες 5.
-Κατασκήνωσις ἐν Τήνῳ. Ὑπευθ. Πρωτ. π. Πορφ. Πλυτᾶς, Οἰκον. π. Ἰωαν. Ἀλεβιζόπουλος καί Πρεσβ. π. Ἀθανάσιος Μπαλῆς
-Ἀθλητικός Ὀργανισμός «Ἅγιος Νέστωρ» Διοργανώνει διενοριακά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαιρίσεως κ.λ. Ὑπευθ. Πρωτ. π. Ἀντ. Χρήστου καί Διακ. π. Στυλ. Τζωρτζάκης

γ’. Ἀντιαιρετική Δρᾶσις: Ὑπευθ. Οἰκον. π. Ἰωαν. Ἀλεβιζόπουλος
δ’. Κατήχησις ἑτεροθρήσκων - ἑτεροδόξων: Ὑπευθ. Οἰκον. π. Ἰωαν. Ἀλεβιζόπουλος
ε’. Διακονία Ἀσθενῶν: Ὑπευθ. Πρωτ. π. Κων. Μαλτέζος
ς’. Διακονία Φυλακισμένων: Ὑπευθ. Ἀρχιμ. π. Νήφων Τσάππας
ζ’. Συμπαράστασις Οἰκογενείας: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
η’. Μέριμνα Στρατ. Μονάδων: Ὑπευθ. Ἀρχιμ. π. Παῦλος Καρακατσανίδης
θ’. Σχολαί:

1. Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ἀνεγνωρισμένη ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ. Λειτουργεῖ εἰς τό Κέντρον Ἐνοριακῆς Διακονίας τοῦ Ἱ. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Τερψιθέας Γλυφάδας. Ἔφορος Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος Σαμαρᾶς. Διευθυντής˙ κ. Διονύσιος Ἡλιόπουλος, Καθηγητής Μουσικῆς - Πρωτοψάλτης. Διδάσκοντες˙ Ἀρχιμ. π. Χριστόδ. Σαμαρᾶς, κ. Ἡλίας Φραγκάκης καί κ. Ἰωάννης Ἀβραμίδης
2. Ἁγιογραφίας ἀνεγνωρισμένη ὑπό τῆς Ἱ. Συνόδου. Λειτουργεῖ εἰς τόν Ἱ. N. Kοιμ. Θεοτόκου Δικηγορικῶν Γλυφάδας. Ὑπευθ. κ. Μαρ. Νασοπούλου καί κ. Δεσπ. Σχίζα
Ἐπίσης Ἁγιογραφία διδάσκεται εἰς τούς Ἱ. Ναούς˙ i. Μητροπολιτικόν, Ὑπευθ. κ. Μαρ. Νασοπούλου ii. Ἁγ. Ἀποστ. Πέτρου - Παύλου Βάρης, Ὑπευθ. κ. Κυρ. Λαζαρίδης
iii. Ἁγ. Τριάδος Ἑλληνικοῦ, Ὑπευθ. Πρωτ. π. Β. Μπαλτᾶς iv. Ὑ. Θ. Φανερωμένης Βουλιαγμένης, Ὑπευθ. κ. Κυρ. Λαζαρίδης
3. Σχολή Παραδοσιακῶν Χορῶν. Λειτουργεῖ εἰς τό Κέντρον Ἐνοριακῆς Διακονίας τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Γλυφάδας. Ἔφορος Πρωτ. π. Γεώργιος Γαντζός, τηλ. 210- 9621.150.
Διδάσκων˙ κ. Νικόλαος Λάμπας
ι’. Σεμινάρια:
Λειτουργικῆς: Ὑπευθ. Πρωτ. π. Θεόδωρος Κουμαριανός
Ἐπιμορφώσεως Κληρικῶν: Ὑπευθ. ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Πρώτων Βοηθειῶν, Ε.Ε.Σ.: Ὑπευθ. Πρωτ. π. Κων. Μαλτέζος
ια’. Ἐκδόσεις: Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον, Μελέται πνευματικῆς οἰκοδομῆς, Πονήματα Ἀντιαιρετικοῦ, Ἁγιολογικοῦ, Λειτουργικοῦ καί Ὑμνογραφικοῦ περιεχομένου, Ἐνοριακά Φυλλάδια


Φιλανθρωπική Διακονία

α’. Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον: Πρόεδρος˙ Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, Ἀντιπρόεδρος˙ Ἀρχιμ. π. Νήφων Συριανός. Μέλη: Πρωτ. π. Ἀνδρέας Λάμπρου, Γραμματεύς, κ. Ἰωάννα Μαυρομάτη, Κοιν. Λειτουργός καί κ. Ζωγραφίνα Μπανάγου

Ὑπεύθυνος Γεν. Φιλοπτώχου Ταμείου˙ Πρωτ. π. Ἀνδρέας Λάμπρου, ἀναπληρούμενος ὑπό Οἰκ. π. Μιχαήλ Μπιλάλη

β’. Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα

γ’.  Ὑποτροφίαι Σπουδαστῶν

δ’. Συμπαράστασις δοκιμαζομένων «Φωλιά Ἐλπίδος»: Πρωτ. π. Ἀνδρέας Λάμπρου, Πρωτ. π. Σπυρίδων Ἀρβανίτης, Πρωτ. π. Νικ. Κωνσταντινίδης, Οἰκον. π. Μιχαήλ Μπιλάλης,  Πρεσβ. π. Κων. Σταματίου, κ. Ἰωάννα Μαυρομάτη, Κοιν. Λειτουργός

ε’. Τράπεζα αἵματος Ἱ. Μητροπόλεως, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ἀσκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας. Γεν. Ὑπευθ. Πρωτ. π. Ἀνδρέας Λάμπρου. Ὑπεύθυνοι Ἱ. Ναῶν˙ οἱ τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων ἑκάστου


Ἐκκλησιαστικός Βρεφονηπιακός Σταθμός

«Ἡ Ἁγία Εἰρήνη»


Ἐπιτροπή Ἀκροάσεως Ἱεροψαλτῶν

Σεβ. Μητροπολίτης, Πρωτ. π. Γεώργιος Γαντζός, κ. Διον. Ἡλιόπουλος, κ. Νικ. Πρώϊος, κ. Ἡλ. Φραγκάκης, ἀναπληρούμενοι ὑπό τῶν κ. Ἰωαν. Ἀβραμίδη καί κ. Κων. Λειβαδάρου 


Κοιμητήρια

Ὑπευθ. Σταυρ. - Οἰκον. π. Δημ. Μαλλιάτσος, τηλ. 6938999020


Κηροπλαστεῖον

Ὑπευθ. Σταυρ. - Οἰκον. π. Γ. Σκοπαράντζος, τηλ. 211-4183.124


Κειμηλιαρχεῖον - Μουσεῖον 

Εἰς τήν Ἱ. Μ. Ἁγ. Νεκταρίου Γλυφάδας ἐκτίθενται εἰς δύο ὀρόφους κειμήλια ἐξ Ἱ. Ναῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί πιστῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὡς καί προσωπικά ἀντικείμενα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Παύλου


Ἁγιολογικά Στοιχεῖα

Ἱστορικά Μνημεῖα: Παλαιοχριστιανική Βασιλική εἰς μνήμην Ἁγ. Ἀποστ. Παύλου εἰς παραλίαν Γλυφάδας, πλησίον Ἱ. Μητροπ. Ναοῦ.

Τοπική Ἑορτή: Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης, πολιούχων Γλυφάδας (21 Μαϊου)

Ἱερά Λείψανα: 1. Ἁγ. Ἑλένης εἰς Ἱ. Μητροπ. Ναόν 2. Τίμιον Ξύλον (προσφορά τοῦ μακ. Μητροπολίτου κυροῦ Παύλου) εἰς Ἱ. Μ. Ἁγ. Νεκταρίου Γλυφάδας 3. Τίμιον Ξύλον καί Ἁγ. Παντελεήμονος εἰς Ἱ. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Τερψιθέας Γλυφάδας 4. Ἁγ. Τρύφωνος, Ἁγ. Γρηγορίου Σιναῒτου καί Ἁγ. Παναγῆ Μπασιᾶ εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Τρύφωνος Τερψιθέας Γλυφάδας 5. Ἁγ. Ἰωαν. Χρυσοστόμου καί Ἁγ. Παντελεήμονος εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Βοσπόρου Γλυφάδας 6. Ἁγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως καί Ἁγ. Λουκᾶ Συμφερουπόλεως εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας 7. Ἁγ. Παντελεήμονος εἰς φερώνυμον Ἱ. Ν. Ἀσκληπιείου Νοσοκομείου 8. Ἁγ. Νεκταρίου, Ἁγ. Μοδέστου, Τεσσάρων ἐν Ρεθύμνῃ Νεομαρτύρων εἰς Ἱ. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Βάρης 9. Ἁγ. Γρηγορίου, Θεοδώρου καί Λέοντος τῶν ἐν Κεφαλληνίᾳ Φανέντων καί Ἁγ. Γεωργίου Χιοπολίτου εἰς Ἱ. Ν. Ὑ. Θ. Φανερωμένης Βουλιαγμένης 10. Ἁγ. Γεωργίου Καρσλίδου καί Ἁγ. Εὐγενίου Τραπεζουντίου εἰς Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σουρμένων

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση