Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2023 09:59

Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

(Ἐξεφωνήθη κατά τήν Συνοδική Θεία Λειτουργία τήν 29.6.2021 στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Παύλου ὁδ. ψαρρῶν ἐν Ἀθήναις)

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Θεοφιλέστατε Ἅγιε Ἀρχιγραμματεῦ,

Ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Σεβαστοί Πατέρες καί Εὐλογημένοι Χριστιανοί,

 

 

         Σεβαστοί  Πατέρες  καί

          Ἀγαπητοί  Ἀδελφοί,

          Μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐφθάσαμε καί ἐφέτος στά πρόθυρα τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, ἤ μᾶλλον μέ τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό πού ἐτελέσαμε εἰσήλθαμε ἤδη στήν Μεγάλη Σαρακοστή. Στήν Περίοδο πού κατ̉ ἐξοχήν ἔχει ὁρισθῆ ἀπό τήν ἁγία μας Ἐκκλησία σάν προετοιμασία γιά νά συναντήσουμε τόν Ἀναστημένο Χριστό, καί νά βιώσουμε τό γεγονός, ὅτι, ἀφοῦ Ἐκεῖνος ἀνεστήθη, καί ἐμεῖς θά ἀναστηθοῦμε.

Ὁμιλία Σεβ. Μητροπολίτου κατά την Συνοδική Θ. Λειτουργία της 29ης Ιουνίου 2021 εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλου Παύλου ὁδ. Ψαρρῶν εἰς Ἀθήνας, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ προστάτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος Ἁγ. Ἀπ. Παύλου

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Θεοφιλέστατε Ἅγιε Ἀρχιγραμματεῦ, Ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες καί Εὐλογημένοι Χριστιανοί,   

Λαμπρά καί περίδοξος ἡ παροῦσα ἡμέρα. Ἔνδοξος καί περιφανής ἡ μνήμη τῶν ἁγίων πρωτοκορυφαίων καί πανευφήμων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, τοῦ φωτιστοῦ καί πνευματικοῦ μας πατρός, τοῦ διδασκάλου μας στήν εἰς Χριστόν πίστη.

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση