ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Ἀντώνιος ἐγεννήθη στήν Κέρκυρα.

Ἐγκύκλιες σπουδές ἔλαβε στήν Ἀθήνα, ὅπου ἐφοίτησε στό
Α’ Οἰκονομικό Γυμνάσιο.

Ἐσπούδασε στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Νομικά, Θεολογία καί Οἰκονομικά. 

Γνωρίζει Ἀγγλικά καί ἀρκετά καλά Γαλλικά, Γερμανικά καί Ἰταλικά.  

Μοναχός ἐκάρη στήν Ἱ. Μ. Ἀσωμάτων Πετράκη, ἀπό τόν ἀοίδιμο καί σεμνό Ἡγούμενο ἀρχιμ. π. Χρυσόστομο Ρουμελιώτη. Στήν Μονή ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1979 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ, τότε Ἐπισκόπου Διαυλείας, καί κατόπιν Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κυροῦ Ἀλεξίου. Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Πρεβέζης τό 1981 ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Γέροντός του, Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κυροῦ Μελετίου (Καλαμαρᾶ), παρά τοῦ ὁποίου ἐπαιδαγωγήθη ἐν Χριστῷ ἀπό τῶν γυμνασιακῶν χρόνων. Ἑνός μεγάλου Ἱεράρχου μέ ζέουσα πίστη, φλογερό πόθο παιδαγωγίας τοῦ ποιμνίου πού τοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Κύριος, ἀκάματη ὑπομονή στίς πολύωρες ἐξομολογήσεις, ἐπιείκεια καί φιλανθρωπία, ἀλλά καί ἀκράδαντη προσήλωση στήν ὀρθόδοξη διδασκαλία καί παράδοση· ἑνός συγχρόνου ἀσκητοῦ Ἐπισκόπου, πού ἄφησε ζωντανό τό ἀποτύπωμα τῆς ἐναρέτου ζωῆς σέ ὅποιον τόν ἐπλησίαζε.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔζησε ἐπί 4 χρόνια στό Ἅγιο Ὄρος· κατ᾿ ἀρχάς στήν Ἱ. Μ. Ξηροποτάμου, ἐπί Ἡγουμενίας τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος π. Ἐφραίμ, ἀνδρός ἐναρέτου καί ἀσκητικοῦ, ἐργάτου τῆς νοερᾶς προσευχῆς, ἠγαπημένου πνευματικοῦ υἱοῦ τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἐφραίμ Φιλοθεΐτου (καί εἶτα Ἀριζονίτου). Ἀργότερον ἐγκατεβίωσε στήν Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, ἐπί Ἡγουμενίας τοῦ ἀειμνήστου καί εὐλαβεστάτου Γέροντος π. Ἀθανασίου, τοῦ Α’ Καθηγουμένου αὐτῆς μετά τήν μετατροπήν της εἰς Κοινόβιον. Καί στίς δύο Μονές διακόνησε ὡς Ἀρχιγραμματεύς καί Ἐφημέριος. Ἐπανελθών στήν Ἀθήνα ἐγκαταβίωσε στήν Μονή Ἀσωμάτων - Πετράκη, ὅπου ἐξελέγη ἐπί 5 συνεχεῖς πενταετίες ὡς Ἡγουμενοσύμβουλος, ἕως ὅτου ὁ ἴδιος ἐδήλωσε, ὅτι δέν ἐπιθυμεῖ νά ἐπανεκλεγῆ, προκειμένου νά ὑπηρετήσουν τήν Μονή καί νεώτεροι ἀδελφοί. Κατά τήν θητεία του ὡς Ἡγουμενοσυμβούλου συνειργάσθη εὐδοκίμως μεταξύ ἄλλων καί μετά τοῦ μακαριστοῦ Προκατόχου του, Μητροπολίτου Γλυφάδας κυροῦ Παύλου, ὅταν ἦταν Ἡγούμενος τῆς Μονῆς. Ἀποτέλεσμα τῆς συνεργασίας αὐτῆς ἦταν ἡ κατασκευή τῆς Τραπέζης καί τῆς κουζίνας τῆς Μονῆς. Χάρις στίς προσπάθειές του ἔγινε μελέτη καί εὑρέθη χρηματοδότησις καί τοιουτοτρόπως ἀνεκαινίσθη ἐκ βάθρων ἡ παλαιά Πτέρυξ τῆς Μονῆς.

Ὑπηρέτησε ὡς διάκονος στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Ἰλισίων, ὡς Ἱεροκήρυξ καί Γραμματεύς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου στήν Μητρόπολη Νικοπόλεως καί Πρεβέζης καί ὡς Ἐφημέριος ἐπί διετία στό Νοσοκομεῖο Παίδων «Ἀγλαΐα Κυριακοῦ» καί κατόπιν στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Σκέπης Παπάγου.

Παραλλήλως ἐτοποθετήθη στήν Οἰκονομική Ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπου εἰργάσθη ἐπί 33 συναπτά ἔτη ἐπί τῶν μακαριστῶν Ἀρχιεπισκόπων Ἀθηνῶν κυροῦ Σεραφείμ καί κυροῦ Χριστοδούλου καί ἐπί τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου. Στήν Ὑπηρεσία αὐτή διετέλεσε συνεχῶς ἀναπληρωτής Γεν. Διευθυντοῦ καί κατά τήν τελευταία 8ετία Γενικός Διευθυντής. Κατά τήν διάρκεια τῆς θητείας του συνετέλεσε στήν ἀνόρθωση τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἐκκλησίας, στήν κατασκευή ἀρκετῶν κτηρίων καί στήν ριζική ἀνακαίνιση τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου.

Ἔχει συγγράψει ἄρθρα καί ἐπιστημονικές μελέτες,
ἰδίως λειτουργικοῦ καί νομοκανονικοῦ περιεχομένου.

Τήν 8η Μαρτίου 2012 ἐξελέγη ἀπό τήν Σεπτή Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Τιτουλάριος Ἐπίσκοπος, ὑπό τόν τίτλο τῆς πάλαι πότε διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Σαλώνων. Ἡ χειροτονία του ἔγινε στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Διονυσίου Ἀεροπαγίτου Ἀθηνῶν τήν 10η Μαρτίου ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο Β’, ὡς βοηθός τοῦ Ὁποίου ὑπηρέτησε ἐπί ἑπταετία. 

Τήν 20η Μαρτίου 2019 ἐξελέγη ὑπό τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης. Ἡ ἐνθρόνισις του ἔγινε τήν 16η Ἀπριλίου.Εκτός

Αρθρογραφία και συνεντεύξεις του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου στον τύπο

 • Η Εκκλησία πρέπει να εκφράζει πολιτική άποψη, αλλά ποτέ κομματική

   Συνέντευξη στην «Κιβωτό της Ορθοδοξίας» «Οι ιερείς έχουν το διακόνημα της διαποιμάνσεως και οι λαϊκοί συνεισφέρουν όπου ο καθένας έχει δυνατότητα, όπως στην διοίκηση, την φιλανθρωπία, την ψαλτική, την καθαριότητα κ.λ. Εφ' όσον λοιπόν, τα μέλη της Εκκλησίας είναι και μέλη του κράτους στο οποίο κατοικούν, ως πολίτες αυτού του κράτους έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να εκφράζουν την άποψή τους για την πορεία και τα δρώμενα στην Χώρα τους και κυρίως για όσα έρχονται σε αντίθεση με την εις Χριστόν πίστη τους»

  περισσότερα

 • Ελπίδα και εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού

  Οι καιροί που ζούμε είναι δύσκολοι. Βεβαίως, και στο παρελθόν οι γονείς μας και οι παππούδές μας πέρασαν δύσκολα χρόνια, πολύ δυσκολότερα από τα σημερινά. Όμως αντιμετώπιζαν την ζωή με ελπίδα. Ελπίδα και εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Γι’ αυτό, παρ’ όλες τις δυσκολίες, ήσαν ήρεμοι, ειρηνικοί και αντιμετώπιζαν την ζωή με θάρρος.

  περισσότερα

 • Ας υπαντήσουμε με αγάπη και χαρά τον σαρκωθέντα Θεό

  Εσαρκώθη ο Θεός Λόγος και έγινε άνθρωπος. Έγινε ο ένας και μοναδικός Θεός και άνθρωπός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Και εσαρκώθη, προκειμένου να ενώση μαζί Του όλους όσους Τον πιστεύουν, για να τους κάμη θεούς κατά χάριν. Αυτός ήταν εξ αρχής ο σκοπός του Θεού για τους ανθρώπους. Και ο σκοπός αυτός επραγματοποιήθη με την ένωση της θείας και της ανθρωπίνης φύσεως στο πρόσωπο του Χριστού κατά την ενανθρώπησή Του

  περισσότερα

 • Η Παρθένος Μαριάμ,… αποτελεί την ελπίδα και την απαντοχή μας

  Μέσα στην απελπιστική ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών και την γενικώτερη ανασφάλεια που κατακλύζει τις καρδιές μας, λόγω «της καταιγίδος των συμφορών», που ενέσκηψαν επ’ εσχάτων και ταλανίζουν εφιαλτικά την Πατρίδα μας και την ανθρωπότητα ολόκληρη, προβάλλει, σαν δροσερή νοητή όαση και πνευματική ανάταση, η πάνσεπτος μορφή της Πανυπερευλογημένης Δεσποίνης και «ελπίδος του κόσμου»

  περισσότερα

 • Κάθε χριστιανική ψυχή ελκύεται από αγάπη προς Αυτήν και σε Αυτήν προστρέχει

  Εορτάζομε σήμερα, αδελφοί μου, την ιερά Κοίμηση της ευλογημένης Θεομήτορος. Του αμαράντου αυτού άνθους της γης, που ποτέ δεν αμάρτησε. Ούτε καν με την σκέψη. Γι̉ αυτό και ποτέ δεν έχασε την θεία Χάρη. Όση είναι η αγνότητά της τόση είναι και η δόξα της. Ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης, εκφράζοντας την πνευματική του εμπειρία, γράφει, ότι η Θεοτόκος αντιφεγγίζει σαν λαμπρό αστέρι μέσα στο φως του Θεού. Σαν πυρωμένο κάρβουνο μέσα στην δυνατή φωτιά. Είναι όλη υπέρλαμπρη και φλογισμένη. Όπως ο Θεός είναι αιώνιο φως, έτσι και η Υπεραγία Θεοτόκος είναι παντοτινό φως και άσπιλη αγιότης.

  περισσότερα

 • Σας καλώ σε πανδημία προσευχής για την Αγιά Σοφιά

  Σε πανδημία προσευχής καλεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου το ποίμνιο της μητροπόλεως Γλυφάδας ο μητροπολίτης Αντώνιος, σε αντίπραξη της μουσουλμανικής προσευχής στην Αγιά Σοφιά

  περισσότερα

 • Ανέστη ο Νικητής του θανάτου

  Με ανάμεικτα πρωτόγνωρα συναισθήματα λύπης και χαράς μαζί φθάνουμε εφέτος στο μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι το θεμέλιο επάνω στο οποίο στηρίζεται όλη η πίστις μας και όλη η ζωή μας. Και γι̉ αυτό ακριβώς έχομε χαρά. Χαρά πνευματική. Την χαρά που δωρίζει ο Αναστημένος Χριστός στους “προσκυνούντας Αυτόν εν Πνεύματι και αληθεία”. Αλλά και λύπη κατακλύζει την ύπαρξη μας. Λύπη που ματώνει την καρδιά μας.

  περισσότερα

 • Σήμερα μυρίζει άνοιξη, διότι συναντόμεθα και πάλιν στους Ι. Ναούς για να συν-βιώσουμε το μυστήριο της Εκκλησίας

  “Σήμερον έαρ μυρίζει” (Εξαποστειλάριον Κυρ. Θωμά). Σήμερα μυρίζει άνοιξη, διότι συναντόμεθα και πάλιν στους Ι. Ναούς για να συν-βιώσουμε το μυστήριο της Εκκλησίας, το γεγονός, δηλαδή, ότι συν-αποτελούμε τα μέλη του μυστικού Σώματος του Χριστού. Σήμερα συν-ευρισκόμεθα εδώ για να συν-προσφέρουμε το μέγα της σωτηρίας μυστήριο, την Θεία Λειτουργία.

  περισσότερα

 • Η Θεία Κοινωνία και οι πανδημίες

  Kάθε φορά πού συμβαίνει μία πανδημία τά τελευταῖα χρόνια, ὅπως ἡ γρίππη τῶν πτηνῶν, μετά τῶν χοίρων, ὕστερα ὁ SARS, ὁ MARS κ.λπ., ἀρχίζουν διάφοροι νά διαδίδουν ἀνευθυνουπεύθυνα, ὅτι δῆθεν μεταδίδεται ἡ ἀρρώστια μέ τήν Θεία Κοινωνία.

  περισσότερα

 • Η ανάσταση είναι ένα διαρκές βίωμα που κανείς δεν μπορεί να το αφαιρέσει

  φθάνουμε και φέτος στο μεγάλο γεγονός της ανάστασης του Κυρίου μας που είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται όλη η πίστη μας και όλη μας η ζωή. Γι’ αυτό και σήμερα έχουμε χαρά πνευματική που μας τη δωρίζει ο αναστημένος Κύριος, αλλά και λύπη πού ματώνει την καρδιά μας και κατακλύζει την ύπαρξή μας

  περισσότερα

 • “Η Θεία Λειτουργία δεν είναι παράσταση. Είναι Μυστήριο

  Έγκυκλιο για την αντιμετώπιση και πρόληψη της νόσου του κορονοϊού εξέδωσε ο μητροπολίτης Γλυφάδας Αντώνιος, δίνοντας έμφαση στην τήρηση των κανόνων υγιεινής που εξέδωσε η κυβέρνηση.

  περισσότερα


Βιντεογραφημένο υλικό

Βιντεοθήκη : πατήστε το ανάλογο κουμπί για να δείτε το video

Ο Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα για τον Μοναχισμό Ἡ παιδαγωγική τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν μέσα ἀπό τόν τρόπο τῆς ζωῆς τους Ομιλία Οι πειρασμοί του Χριστού Περί προσευχής Περί Ελευθερίας Συνέντευξη στο RISE "Big Bang & Παλαιά Διαθήκη" Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και χειροτονία 13-6-2022 Εγκαίνια Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας Το Μεγάλο Μήνυμα των Εψηφισμένων Μητροπολιτών Εγκαίνια Αγίας Τραπέζης Ι.Ν. Αγ.Αποστόλων Βάρης

Σκέψου

Αντεγράψε τα μηνύματα και μοιράσου τα με φίλους στα κοινωνικά δίκτυα 

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση