γαπητοί μου δελφοί,

Κατά τό τελευταῖο χρονικό διάστημα γευθήκαμε τήν πικρία τῆς καταστροφικῆς μανίας τῶν πυρκαϊῶν σχεδόν σέ ὅλα τά μέρη τῆς Χώρας μας καί τῶν πλημμυρῶν στήν Θεσσαλία, πού ἄφησαν δυστυχῶς πίσω τους νεκρούς ἀνθρώπους καί ζῶα, καταστροφή  καλλιεργήσιμης γῆς, σπιτιῶν, καί χωριῶν ὁλοκλήρων καί θά ἐπιρρεάσουν ὁλόκληρη τήν Πατρίδα μας σέ πολλά ἐπίπεδα.

Τά φαινόμενα αὐτά, μᾶς ἐξαναγκάζουν νά συνειδητοποιήσουμε πόσο μικροί καί ἀδύναμοι εἴμεθα. Δυστυχῶς, ἐμεῖς, κυρίως ἀπό τόν μεσοπόλεμο καί μετά, μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας ἀπεκτήσαμε τήν ψευδαίσθηση, ὅτι εἴμεθα παντοδύναμοι καί δέν ἔχομε ἀνάγκη τόν Θεό. Κατά πόσον, ὃμως, μποροῦμε νά ζήσουμε χωρίς Θεό, στηριζόμενοι ἀποκλειστικά στίς δικές μας  δυνάμεις καί δυνατότητες, τό βιώνουμε σήμερα τραγικά, βλέποντας μέ ὀδύνη ὃσα ὑπέστημεν.

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023 18:16

Βοήθεια εἰς πλημμυροπαθεῖς 2023

Πρός τό

Εὐσεβές Πλήρωμα

τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίαςγαπητοί δελφοί,

Ὅλοι μας συμπάσχουμε μέ βαθυτάτη ὀδύνη καί θλίψη γιά τίς τεράστιες καταστροφές πού ὑπέστη ἡ Θεσσαλία ἀπό τίς πρόσφατες κατακλυσμιαῖες πλημμύρες.

Πρός τούς

Πανοσολογιωτάτους

& Αἰδεσιμολογιωτάτους Προϊσταμένους τῶν Ἱ. Ναῶν 

τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

γαπητοί δελφοί,

Γνωρίζετε, ὅτι ἡ Θεσσαλία ὑπέστη προσφάτως τεράστιες καταστροφές ἀπό ὑπερβολικά μεγάλη ποσότητα βροχοπτώσεων. Ἄνθρωποι καί ζῶα ἐπνίγησαν, οἰκίες ἐβούλιαξαν μέσα στά νερά καί στή λάσπη, περιουσίες κατεστράφησαν καί χωριά ὁλόκληρα ἐπλημμύρισαν.

 Κάθε νέα σχολική χρονιά,

 Ἀγαπητά μου παιδιά ,

 Εἶναι χρονιά ἐλπίδας καί προσδοκίας γιά καλύτερη καί περισσότερη γνώση. Αὐτός ἄλλωστε εἶναι ὁ σκοπός τῆς ὑπάρξεως καί λειτουργίας τοῦ σχολείου. Νά προσφέρει τήν  γνώση ἐκείνη πού εἶναι ἀναγκαία γιά τήν ἐπαγγελματική σας ἀποκατάσταση καί τήν ἔνταξη σας στήν κοινωνία.

Σελίδα 1 από 3

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση