Τήν Ἱερά Μητρόπολη Γλυφάδας καί συγκεκριμένα τόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἐλληνικοῦ ἐπεσκέφθη ἀπόψε, Παρασκευή, 20 Ὀκτωβρίου ἐ. ἔ,  ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ἀντωνίου. 

          Ἡ παροῦσα δημοσίευσις ἀποτελεῖ ἀνάπτυξη ὁμιλίας τοῦ Σεβασμιωτάτου, πού ἐξεφώνησε στά πλαίσια Ἐκδηλώσεως πού ἐπραγματοποιήθη ἀπό τό Τμῆμα Γλυφάδας τῶν ΑΧΕΠΑ ἐπί τῇ συμπληρώσει 217 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰ. Καποδίστρια.  

 

Πολλά ἔχουν γραφεῖ γιά τήν προσωπικότητα, τήν ζωή, τό ἔργο καί τήν προσφορά τοῦ κόμητος
Ἰ. Καποδίστρια, τοῦ πρώτου Κυβερνήτου τοῦ μικροῦ τμήματος τῆς Ἑλλάδος, πού, μετά ἀπό 400 χρόνια βάρβαρης τουρκικῆς σκλαβιᾶς, ἀνεκηρύχθη ἐλεύθερο κράτος τό 1827.

 Εἰσαγωγική Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ἑ. Β. Β. & Β. κ. Ἀντωνίου στήν 21η Ἡμερίδα πρός τιμήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (Βούλα, 30 Ἰανουαρίου 2022)

 

             Σεβαστοί μου Πατέρες,

     Ἀγαπητοί Ἐκπαιδευτικοί πού δραστηριοποιεῖσθε καί  λειτουργεῖτε τήν παιδεία στά Νηπιαγωγεῖα, τά Δημοτικά, τά Γυμνάσια καί τά Λύκεια τῆς Περιφερείας μας,

            Ἀγαπητοί φοιτητές καί νέοι,

            Κυρίες καί κύριοι,

 

           Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας διοργανώνει καί ἐφέτος τήν ἐτήσια συνάντηση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί τῶν Ἐκπαιδευτικῶν Φορέων ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Μητροπολίτου Καισαρείας, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί  Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως, οἱ ὁποῖοι μέ τήν βιωτή καί τίς σπουδές τους ἀνεδείχθησαν προστάττες τῶν Γραμμάτων καί τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας. 

 Πολλά ἔχουν λεχθῆ κατά καιρούς γιά τήν συνεισφορά τῶν Κληρικῶν παντός βαθμοῦ καί τῶν μοναχῶν στόν ἀγῶνα τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ γἐνους μας ἀπό τόν βαρύ καί δυσβάστακτο τουρκικό ζυγό, τά ὁποῖα εἶναι γνωστά στούς καλοπροαιρέτους, ὁπότε, ἄν ἐπαναλάβω τά ἴδια, φοβοῦμαι ὅτι θά παραβιάσω “ἀνοικτάς θύρας”. Γι᾿ αὐτό θά ἤθελα, σήμερα, νά προσεγγίσουμε τήν συνεισφορά αὐτή μέ μία διαφορετική ὀπτική γωνία.

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση