Τμήμα εκμαθήσεως Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής

Στην Μητρόπολη μας λειτουργεί σχολή Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής αναγνωρισμένη απο το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ἡ φοίτηση στὴ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ εἶναι πενταετὴς καὶ ὑποχρεωτική. Τηρεῖται ἀπουσιολόγιο καὶ βιβλίο ὕλης γιὰ κάθε ἔτος σπουδῶν.

Σπουδαστής θεωρεῖται όποιος:

Α. Ἔχει παρακολουθήσει τοὐλάχιστον τὰ 2/3 τῶν ὡρῶν κάθε μαθήματος, εκάστου ἔτους.

Β. Ἔχει βαθμολογία τοὐλάχιστον 5 ἀπὸ 10βάθμια κλίμακα σὲ κάθε μάθημα.

Προαγωγικές ἐξετάσεις δίδονται στὸ τέλος κάθε χρονιᾶς.

Πτυχιακές/Διπλωματικές ἐξετάσεις δίδονται στὸ τέλος  τοῦ 5ου ἔτους καὶ ἐναλλακτικὰ κάθε Ἰανουάριο ἤ Ἰούνιο.

Διευθυντής τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ κ. Διονύσιος Ἠλιόπουλος.

Διδάσκοντες: Αρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος Σαμαράς, κ. Ηλίας Φραγκάκης, Πρωτοψάλτης Ι.Ν Αγίας Τριάδος Γλυφάδας και κ. Ιωάννης Αβραμίδης Πρωτοψάλτης Ι.Ν Εισοδίων Θεοτόκου Βάρης.    

Ἔφορος: Πρωτοπρεσβύτερος π. Χριστόδουλος Σαμαράς. Tηλ 6942 587 327. 

Πληροφορίες παρέχονται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη. Τηλ 2109658849 και απ' τον Έφορο.

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση