Τετάρτη, 05 Ιανουαρίου 2022 16:42

Ἐγκύκλιος Θεοφανείων 2022 μ. Χ.

          Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

          Ἑορτάζουμε καί πάλι ἐφέτος τήν ἔνδοξη φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος στόν Ἰορδάνη ποταμό, ὅπου ὁ ἄναρχος Πατέρας βεβαιώνει ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Υἱός Του ὁ ἀγαπητός, ὁ συνάναρχος Υἱός βαπτίζεται γιά νά καθαρίση τοῦ κόσμου τά ἁμαρτήματα καί τό συναΐδιο Πνεῦμα κατεβαίνει μέ μορφή περιστερᾶς στήν κεφαλή τοῦ βαπτιζομένου Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021          Χριστός γεννᾶται δοξάσατε,

          Χριστός ἐξ οὐρανοῦ ἀπαντήσατε!

          Σεβαστοί Πατέρες

          καί ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

          Ἐσαρκώθη ὁ Θεός Λόγος καί ἔγινε ἄνθρωπος. Ἔγινε ὁ ἕνας καί μοναδικός Θεός καί ἄνθρωπός, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός. Καί ἐσαρκώθη, προκειμένου νά ἐνώσῃ μαζί Του ὅλους ὅσους Τόν πιστεύουν, γιά νά τούς κάμη θεούς κατά χάριν. Αὐτός ἦταν ἐξ ἀρχῆς ὁ σκοπός τοῦ Θεοῦ γιά τούς ἀνθρώπους. Καί ὁ σκοπός αὐτός ἐπραγματοποιήθη μέ τήν ἔνωση τῆς θείας καί τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ κατά τήν ἐνανθρώπησή Του.

 Ἀδελφοί μου ἐν Χριστῷ ἀγαπητοί,

Μέσα στήν ἀπελπιστική ἀτμόσφαιρα τῶν τελευταίων ἡμερῶν καί τήν γενικώτερη ἀνασφάλεια πού κατακλύζει τίς καρδιές μας, λόγῳ «τῆς καταιγίδος τῶν συμφορῶν», πού ἐνέσκηψαν ἐπ᾿ ἐσχάτων καί ταλανίζουν ἐφιαλτικά τήν Πατρίδα μας καί τήν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη, προβάλλει, σάν δροσερή νοητή ὄαση καί πνευματική ἀνάταση, ἡ πάνσεπτος μορφή τῆς Πανυπερευλογημένης Δεσποίνης καί «ἐλπίδος τοῦ κόσμου».

Ἀγάπητοι καί Εὐλογημένοι μου Ἀδελφοί,

          Μέσα σέ βαρυχειμωνιά ἑορτάζουμε ἐφέτος τήν Γέννηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βαρυχειμωνιά ἀπό τήν ἀπειλή τῆς ἀσθενείας τοῦ κοροναϊοῦ, πού ἔχει τρομοκρατήσει τούς πάντες. Βαρυχειμωνιά, ὅμως καί κυρίως, ἀπό τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν καί τήν στέρηση τῆς συμμετοχῆς μας στό μυστήριο τῆς ζωῆς καί τῆς σωτηρίας, στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση