(ἀπὸ τό 1958)

Ροντήρη καί Ἀρτεμισίου.
Τ.Κ. 166 75, Γλυφάδα.
Τηλ.: 210-9680.397, Fax: 210-9681.578.
Τηλ. Βοηθητικῶν χώρων:
Νέο ἀρχονταρίκι: 210-8943.527.
Παλαιό ἀρχονταρίκι: 210-8944.321.

Πανηγυρίζει: 15 Αὐγούστου.

Ἐφημέριοι: Πρωτοπρ. Θεόδωρος Κουμαριανός, Οίκον. π. Ἰωάννης Ἀλεβιζόπουλος, Πρεσβ. π. Ἐμμανουὴλ Χατζηαντωνάκης.

 

Παρεκκλήσια: Ἁγίου Γεωργίου, Εἰσοδίων Θεοτόκου, Ἁγίου Παντελεήμονος (Ἰδιωτικά).

 

Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα

Ὁ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικῶν Γλυφάδας ἐκτίσθη τό ἔτος 1929. Ἡ περιοχή ἀνῆκε σέ οἰκοδομικό συνεταιρισμό τῶν Δικηγόρων τῆς περιοχῆς. Ὁ οἰκοδομικός συνεταιρισμός παρεχώρησε τό οἰκόπεδο, χωρίς τίτλους, γιά τήν ἀνέργεση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἡ ἀρχική μορφή τοῦ Ναοῦ ἦταν μονόκλιτη βασιλική. Ἡ ἐπέκταση τοῦ Ναοῦ ἔγινε τό ἔτος 1993. Ἡ νέα μορφή τοῦ ναοῦ εἶναι τρίκλιτη Βασιλική μέ τρεῖς τρούλους καί Νάρθηκα. Ὁ Ἱερός Ναός λειτούργησε μέχρι τό ἔτος 1958 ὥς παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ, πλέον, Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας. Ἐνορία ἔγινε στίς 5.11.1958 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189).


Λεωφοριακαί γραμμαί πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:

Ἀπό Ἀθήνα (ὁδός Ἀκαδημίας): Α2 καί Α3.
Ἀπό Πειραιᾶ: Α1 καί Χ96.
Ἀπό Γλυφάδα: 140.

 

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση