Πανηγυρίζει: 15 Αὐγούστου, 5 Μαΐου (Ἁγ. Εἰρήνης), 26 Ἰουλίου (Ἁγ. Παρασκευῆς).

Σοφίας Βέμπω (παλαιᾶς Βουλιαγμένης) & Ἰάσωνος.
Τ.Κ. 165 61, Ἄνω Γλυφάδα.
Τηλ.: 210-9621.723, Fax: 210-9635.884.

Ἐφημέριοι: Πρωτοπ. Ἀλέξανδρος Καραΐσκος, Σακελ. Πέτρος Κορωνιᾶς, Πρεσβ. Ἀνδρέας Σάρρας.

Ψάλτες: Ἀνδρέας Φύτρος, Κων/νος Γκέζος, Μιχαήλ Ράλλης, Πρόδρομος Μονογυιός.

Νεωκόροι: Ήλίας Μιχαηλίδης, Ἀλεξάνδρα Γαλέου (Ἐθελόντρια).

Ἐκκλησ. Συμβούλιο: Πρόεδρος: Πρωτοπ. Ἀλέξανδρος Καραΐσκος. Μέλη: Γεώργιος Δακουρᾶς, Παν. Κωμαΐτης, Χρῆστος Ντίκος, Έπαμεινώνδας Σαραντόπουλος.

Μέλη Φιλοπτ. Ταμείου: Πρωτοπ. Ἀλέξανδρος Καραΐσκος (πρόεδρος), Σταματία Καλυβίτη, Αἰκατερίνη Κακαβᾶ, Παναγιώτα Σαρρηκώστα.

Κατηχητές, -τριες: Πρωτοπ. Ἀλέξανδρος Καραΐσκος, Πρεσβ. Εὐγ. Παπάζογλου, Γεώργ. Ράντης, Ζαχ. Ζήρας, Μαρ. Παγώνη, Φωτ. Μανιμάνη, Παρθένα Λαζαρίδου, Μαριάννα Παγώνη, Μαρία Κατωπόδη, Σοφία Φαφούτη, Εὐαγγελία Λαζάρη, Ἄρτεμις Ζησίμου.

Δραστηριότητες - Ἐκδηλώσεις: Ἑσπερ. Θ. Κήρυγμα κάθε Πέμπτη μετά Ἱερᾶς Παρακλήσεως. Ἱερά Ἀγρυπνία μία φορά τό μῆνα, καθ᾿ ὅλο τό ἔτος. Ἀπογευματινές προσκυνηματικές ἐκδρομές. Παραδοσιακός ἑορτασμός τοῦ Πάσχα, τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ.

Παρεκκλήσια: Ἁγίας Εἰρήνης, Ἁγίας Παρασκευῆς (ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ) καί Ἁγίας Μαρίνης (Ἐξωραϊστικοῦ Συλλόγου «Ὁ Παρθενών»).

 

Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα

Οἱ πρώτοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς τήν 14ην τοῦ μηνός Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1957 ἀνεγείρουν, διά τᾶς θρησκευτικάς των ἀνάγκας, Ἱερόν Ναόν διαστάσεων 4×5 μ. πρός τιμήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἐπιθυμία τῶν κατοίκων ἤτο νά ἀνεγερθῇ μεγαλοπρεπής Ναός. Πρός ὑλοποίησιν τοῦ Ἱεροῦ τούτου σκοποῦ, οἱ Χριστιανοί τῆς περιοχῆς ἱδρύουν Σωματεῖον ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Σωματεῖον ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω Γλυφάδας». Τό ἔτος 1957 διά Βασιλικοῦ Διατάγματος, δημοσιευθέντος εἰς τό ὑπ᾽ ἀριθμ. ΦΕΚ Α123/12-7-1957, συνεστήθη ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω Γλυφάδας.

Ὁ σημερινός περικαλλής Ναός ἐθεμελιώθη τήν 6ην Μαρτίου 1962 ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀργυροκάστρου κυροῦ Παντελεήμονος καί ἐπί οἰκοπέδου παραχωρηθέντος ὑπό τοῦ Δήμου Γλυφάδας, διά τῆς ὑπ᾽ ἀριθμ. 50/10-3-1959 ἀποφάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

Τά Χριστούγεννα τοῦ ἔτους 1966 εἰς τόν νέον Ναόν ἐτελέσθη ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία. Τό ἔτος 1975 ὁλοκληρώθησαν τά ἐσωτερικά ἐπιχρίσματα καί ἡ ἡλεκτρική ἐγκατάστασις καί ἀνηγέρθη τό Κωδωνοστάσιον. Τέλος, τό 1983 ἐγένετο προέκτασις τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἐδημιουργήθησαν ὁ Πρόναος (Νάρθηξ) καί δύο γραφεία, καθώς καί τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἐνορίας.


Λεωφοριακαί γραμμαί πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:

Ἀπό Ἀθήνα ἤ Γλυφάδα: Α3 (Στάσις Καραπάνου).
Ἀπό Γλυφάδα: 124.
Ἀπό Πειραιᾶ: Α1, X96 μέχρι Πλ. Γλυφάδας καί ἐν συνεχείᾳ
μετεπιβίβασις στά A3, 122.

H Ιστορία μας

Ἵδρυσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας εἶναι ἀπό τίς προσφάτως ἱδρυθεῖσες Μητροπόλεις από την Ἱερᾶ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κυροῦ Χριστοδούλου καί ἐγκρίσεως τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας (Φ.Ε.Κ. Α 152/28.6.2002).  Εὑρίσκεται στά Νότια προάστια τοῦ Λεκανοπεδίου της Ἀττικῆς και προέρχεται ἀπό τήν διχοτόμηση τῆς ἑνιαίας τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.  Η Ἱερά Μητρόπολις  περιλαμβάνει τους Δήμους Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης καί ἀποτελεῖται ἀπό 20 Ἐνορίες και απο ένα Μοναστήρι.

 

περισσότερα 

 

Τελευταία Νέα

Έλα και σύ

Εγγράψου να λαμβάνεις νέα μας

Σύνδεση Χρήστη

Copyright © 2020 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση