ὁδ. Σοφίας Βέμπω (παλαιᾶς Βουλιαγμένης) & Ἰάσωνος
Τ.Κ. 165 61, Ἄνω Γλυφάδα
Τηλ.: 210-9621.723, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Πανηγυρίζει: 15 Αὐγούστου, 5 Μαΐου (Ἁγ. Εἰρήνης), 26 Ἰουλίου (Ἁγ. Παρασκευῆς)

Ἐφημέριοι: Πρωτοπ. Ἀλέξανδρος Καραΐσκος,  Πρεσβ. Ἀνδρέας Σάρρας

Παρεκκλήσια: Ἁγίας Παρασκευῆς - Ἁγίας Εἰρήνης  (ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ) καί Ἁγίας Μαρίνης (Ἐξωραϊστικοῦ Συλλόγου «Ὁ Παρθενών»)

 

Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα

Οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς τήν 14η Ἀπριλίου 1957 ἀνήγειραν, διά τάς θρησκευτικάς των ἀνάγκας, μικρό Ἱερό Ναό, διαστάσεων 4×5 μ., πρός τιμήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἐπιθυμία τῶν κατοίκων ἦτο νά ἀνεγερθῇ μεγάλος Ναός. Πρός ὑλοποίησιν τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ σκοποῦ ἱδρύουν Σωματεῖο μέ τήν ἐπωνυμία «Σωματεῖον ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω Γλυφάδας». 

Τό ἔτος 1957 διά Βασιλικοῦ Διατάγματος, δημοσιευθέντος εἰς τό ὑπ᾽ ἀριθμ. ΦΕΚ Α’123/12-7-1957, συνεστήθη ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω Γλυφάδας.

Ὁ σημερινός Ναός ἐθεμελιώθη τήν 6η Μαρτίου 1962 ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀργυροκάστρου κυροῦ Παντελεήμονος, ἐπί οἰκοπέδου παραχωρηθέντος ἀπό τόν Δήμου Γλυφάδας, διά τῆς ὑπ᾽ ἀριθμ. 50/10-3-1959 ἀποφάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

Τά Χριστούγεννα τοῦ ἔτους 1966 εἰς τόν νέο Ναό ἐτελέσθη ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία. Τό ἔτος 1975 ὡλοκληρώθησαν τά ἐσωτερικά ἐπιχρίσματα καί ἡ ἠλεκτρική ἐγκατάστασις καί ἀνηγέρθη τό Κωδωνοστάσιο. Τό 1983 ἐπραγματοποιήθη προέκτασις τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Μέ αὐτήν ἐδημιουργήθησαν ὁ Πρόναος (Νάρθηξ) καί δύο μικρά Γραφεῖα, πού ἀργότερα ἐνοποιήθησαν, καθώς καί τό Κέντρο Ἐνοριακῆς Διακονίας.

Τό ἔτος 2022 ἔγινε ἡ δευτέρα κατά σειρά προέκτασις τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Προεξετάθη τό ἤδη ὑπάρχον, δεξιά τῆς εἰσόδου τοῦ Ἱ. Ναοῦ, Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Παρασκευῆς καί Εἰρήνης, τό ὁποῖο ἐδιπλασιάσθη καί χωροῦν πλέον 35 καθίσματα. Ἐπίσης, ἀπέναντι ἀπό την προέκταση τοῦ Παρεκκλησίου, κατεσκευάσθη νέο Γραφεῖο Ἐφημερίων.

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΙΣ

Ἡ ἁγιογράφησις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἔγινε σέ τρεῖς περιόδους. Κατ᾿ ἀρχάς ἁγιογραφήθη ἡ κεντρική κόγχη (Πλατυτέρα και μορφές Ἱεραρχῶν) ἀπό τήν ἁγιογράφο κ. Βασιλεία Παπαγεωργοπούλου. Ἐν συνεχείᾳ, τό ὑπόλοιπο Ἱερό Βῆμα, ἐκτός τῶν δύο μικρῶν κογχῶν, ἀπό τόν ἁγιογράφο καί τότε ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ π. Βάϊο Μπαλτᾶ. Τέλος, τό ἔτος 2005, προτάσει τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου π. Κλαυδίου Καλλαρᾶ, ἀνετέθη ἡ ἁγιογράφησις τοῦ κυρίως Ναοῦ στούς ἐγκρίτους ἁγιογράφους καί ἐξειδικευμένους στήν Μακεδονική σχολή Ἁγιογραφίας κ. Δ. Τσιάντα καί Βλαχογιάννη. Μέ τήν βοήθεια ὅλων τῶν ἐνοριτῶν, ἀλλά κυρίως τήν σημαντική βοήθεια τῆς μεγάλης εὐεργέτιδος τοῦ Ναοῦ Σοφίας Irvine, τό μεγάλο καί σημαντικό αὐτό ἔργο ὁλοκληρώθη σέ σύντομο χρονικό διάστημα.   


Λεωφοριακές γραμμές πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:

Ἀπό Ἀθήνα ἤ Γλυφάδα: Α3 (Στάσις Καραπάνου)
Ἀπό Γλυφάδα: 124
Ἀπό Πειραιᾶ: Α1, X96 μέχρι Πλ. Γλυφάδας καί ἐν συνεχείᾳ
μετεπιβίβασις στά A3, 122

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση