(ἀπό τοῦ 2011)

Λεωφόρος Ἀθηνᾶς καί Αἰόλου 1.
Τ.Κ. 166 71, Βουλιαγμένη.
Τηλ.: 210-8964.068 - Fax: 210-8964.033.

Πανηγυρίζει: Στίς 2 Φεβρουαρίου καί τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων
(τῶν Ἁγίων Γρηγορίου, Θεοδώρου καί Λέοντος, τῶν ἐν Κεφαλληνία Φανέντων).

Ἐφημέριοι: Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἀντζουλᾶτος,  Πρωτοπρ. Στέφανος Κεχαγιάογλου, Πρωτοπ. π. Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Οίκον. π. Εὐάγγελος Σπάνος

 

 

Παρεκκλήσια

1) Ἁγίου Γεωργίου (ἐνοριακό), ὁδός Ἁγίου Γεωργίου 3, Καβοῦρι, Τ.Κ. 166 71. Τηλ.: 210-8960.261, Fax: 210-9670.753.

2) Κοιμήσεως Θεοτόκου (Ὀρφανοτροφείου Βουλιαγμένης - Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν).

3) Ἁγίου Παντελεήμονος (Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη).

4) Ἁγίου Νικολάου (ἐντός τῆς Ἀεροπορικῆς Μονάδος 128 ΣΕΤΗ Καβουρίου - Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη).

5) Ἁγίου Σώζοντος (Ἰδιωτικό).

6) Ἁγίας Τριάδος (Ἰδιωτικό).

7) Τιμίου Προδρόμου (Ἰδιωτικό).


Λεωφοριακαί γραμμαί πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:

Ἀπό Γλυφάδα: 115, 117, 122.

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση