Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής

Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής

Στην Μητρόπολη μας λειτουργεί σχολή Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής αναγνωρισμένη απο το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ἡ φοίτηση στὴ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ εἶναι πενταετὴς καὶ ὑποχρεωτική. Τηρεῖται ἀπουσιολόγιο καὶ βιβλίο ὕλης γιὰ κάθε ἔτος σπουδῶν.

Σπουδαστής θεωρεῖται ὅτι φοίτησε ἐπιτυχῶς, ἐφόσον:

Α. Ἔχει παρακολουθήσει τοὐλάχιστον τὰ 2/3 τῶν ὡρῶν σὲ κάθε μάθημα τοῦ ἔτους.

Β. Ἔχει βαθμολογία τοὐλάχιστον 5 ἀπὸ 10βάθμια κλίμακα σὲ κάθε μάθημα.

Προαγωγικές ἐξετάσεις δίδονται στὸ τέλος τῆς χρονιᾶς. Πτυχιακές/Διπλωματικές ἐξετάσεις δίδονται στὸ τέλος τοῦ 5ου ἔτους καὶ ἐναλλακτικὰ κάθε Ἰανουάριο ἤ Ἰούνιο.

Διευθυντής τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ κ. Διονύσιος Ἠλιόπουλος.

Διδάσκοντες οι Αρχιμ. π. Χριστόδουλος Σαμαράς, κ. Ηλίας Φραγκάκης, πρωτοψάλτης Ι.Ν Αγίας Τριάδος Γλυφάδας και κ. Ιωάννης Αβραμίδης πρωτοψάλτης Ι.Ν Εισοδίων Θεοτόκου Βάρης.    

Ἔφορος, ὁ π. Γεώργιος Γαντζός. τηλ 6932261964

Πληροφορίες παρέχονται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη.

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση