Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023 06:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΠΟ 16 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 1 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

  

                         16  Νοεμβρίου  Πέμπτη 

Ὥρα 17:30      Ἑσπερινός καί Ἱ. Εὐχέλαιον εἰς Ἱ.Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Βάρης

                         18  Νοεμβρίου  Σάββατον 

Ὥρα 17:30      Ἑσπερινός καί Ἱ. Εὐχέλαιον εἰς Ἱ.Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Γλυφάδας

                          19  Νοεμβρίου  Κυριακή

Ὥρα 07:00      Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Εἰρήνης Αἰόλου Ἀθηνῶν 

                        20  Νοεμβρίου  Δευτέρα 

Ὥρα 18:00      Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱ.Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Γλυφάδας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου  

                         21  Νοεμβρίου  Τρίτη - Ἡ ἐν τῷ Ναῷ Εἴσοδος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Ὥρα 07:00      Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ.Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Βάρης

Ὥρα 18:00 Μέγας Ἑσπερινός καί Λιτάνευσις Ἱ. Εἰκόνος εἰς Ἱ.Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Γλυφάδας ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ὁσ. Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοία

                         22  Νοεμβρίου Τετάρτη - Ὁσ. Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοία

Ὥρα 07:00 Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ.Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Γλυφάδας 

Ὥρα 18:00 Μέγας Ἑσπερινός εἰς Μητρ.Ἱ.Ν. Ὑπαπαντής τοῦ Κυρίου Φηρῶν Σαντορίνης

                        23  Νοεμβρίου  Πέμπτη -  Ἁγ. Ἀμφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου 

Ὥρα 07:00 Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Μητρ.Ἱ.Ν. Ὑπαπαντής τοῦ Κυρίου Φηρῶν Σαντορίνης

                        24  Νοεμβρίου Παρασκευή     

Ὥρα 18:00 Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱ.Παρεκκλ. Ἁγ. Αἰκατερίνης παρά τῷ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων Διλόφου Βάρης 

                        25  ΝοεμβρίουΣάββατον     

Ὥρα 07:00 Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ.Παρεκκλ. Ἁγ. Αἰκατερίνης παρά τῷ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων Διλόφου Βάρης

Ὥρα 18:30 Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Στυλιανοῦ ΠΙΚΠΑ Βούλας

                       26 Νοεμβρίου Κυριακή - Ὀσ. Στυλιανοῦ

Ὥρα 07:00 Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Στυλιανοῦ ΠΙΚΠΑ Βούλας

                       30  Νοεμβρίου Πέμπτη - Ἁγ. Ἀποστ. Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου      

Ὥρα 07:00 Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Κοιμητηριακόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Βούλας

                       01  Δεκεμβρίου Παρασκευή 

Ὥρα 19:30 Ἱερά Ἀγρυπνία (Ἑσπερινός, Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία) εἰς Ἱ.Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου  Γλυφάδας  ἐπί  τῇ  ἑορτῇ  τοῦ  Ὁσ.  Πορφυρίου  τοῦ   Καυσοκαλυβίτου

 

 

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση