Πανηγυρίζει: 9 Νοεμβρίου καί 3 Σεπτεμβρίου, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου - 14 Ἰουλίου, 

τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου - τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (κινητή ἑορτή).

Καθηγούμενος· Ἀρχιμ. Νήφων Τσάππας. Ἐφραίμ, Νεκτάριος  Ἱερομόναχοι

Παρεκκλήσιον · Ὁσ. Νικοδήμου  Ἁγιορείτου

 

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση