Ἐφημέριοι: Πρωτοπρ. Γεώργιος Φειδόπουλος, Σταυρ. Οἰκον. Δημήτριος Μαλλιᾶτσος.

Ψάλτες: Δεξιός: Κων/νος Λειβαδάρος, Ἀριστερός: Στέφανος Λαγουτάρης.

Νεωκόρος: Νικόλ. Ἀσημακόπουλος.

Βοηθός Νεωκόρου: Βασιλική Μπελέρη.

Ἐκκλησ. Συμβούλιο: Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Φειδόπουλος. Μέλη: Οὐρανία Μουτζούρη, Ἀνδρέας Θεοδωρακόπουλος.

Μέλη Φιλοπτ. Ταμείου: Πρωτοπρ. Γεώργιος Φειδόπουλος (πρόεδρος), Ἀνδρέας Θεοδωρόπουλος, Μαριάννα Κρεβατά, Εὐφημία Καπράλου καί Ἑλένη Νικολάου.

Κατηχητές, -τριες: Ἀντών. Δρίβας, Ἀπόστ. Τσέτης, Ἰωάννης Μιχαήλ, Δημήτριος Κίτος, Μαρία Μανιατάκη, Καλλιόπη Παπαϊωάννου, Μαρία Σοϊλέ.

Δραστηριότητες - Ἐκδηλώσεις: Ἐξομολόγηση: π. Δημήτριος κάθε Τετάρτη 12:00 καί π. Γεώργιος κάθε Πέμπτη 11:00. Θεῖον Κήρυγμα ὑπό τῶν Ἐφημερίων. Μελέτη Ἁγ. Γραφῆς κάθε Δευτέρα. Ἐπίκαιρος Ὁμιλία μία Κυριακή τό μήνα στό Πνευματικό Κέντρο. Μηνιαία Σύναξη Μελλονύμφων-Παρανύμφων. Μηνιαία Σύναξη Γονέων καί Ἀναδόχων τῶν Βαπτιζομένων. Ἑβδομαδιαῖα Σύναξη νέων Γονέων. Δεκαπενθήμερη Σύναξη Φοιτητῶν καί Φοιτητριῶν. Παραδοσιακοί Χοροί γιά μικρούς καί μεγάλους. Βυζαντινή χορωδία. Χορωδία παραδοσιακῆς μουσικῆς γιά μικρούς καί μεγάλους. Αἴθουσα ψυχαγωγίας γιά τά παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ. Συμμετοχή τῶν ἀθλητικῶν ὁμάδων στά Διενοριακά Πρωταθλήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Διοργάνωση ἐσωτερικῶν πρωταθλημάτων στά ὁμαδικά καί ἀτομικά ἀθλήματα. Ἱερά Προσκυνήματα. Ἐκδρομές ἡμερήσιες, ἀπογευματινές, πολυήμερες, στήν Ἑλλάδα καί στό Ἐξωτερικό.

Παρεκκλήσια: Ἁγ. Νικολάου «Μικροῦ» (ἐνοριακό), Ἁγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης (κάτω ἀπό τόν Ἱερό Ναό), «Ρόδον τό Ἀμάραντον» (Ἱ. Μητροπόλεως Κερκύρας), Ἁγ. Παντελεήμονος, Ἁγ. Παρασκευῆς (ἰδιωτικά).

Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα :Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Γλυφάδας συνεστήθη τό ἔτος 1937. Λατρευτικόν κέντρον τῆς Ἐνορίας ἀπετέλει τότε ὁ μικρός Ναός, τιμώμενος ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ, ἀνεγερθείς ἐπί τῶν ἐρειπίων παλαιοτέρου Ναοῦ κτισθέντος κατά τό 1877 ὑπό τοῦ Θεοδώρου Κομνηνοῦ, υἱοῦ τοῦ Χ. Κομνηνοῦ τοῦ Κάλφα, τοῦ ἀνοικοδομήσαντος ἐν ἔτει 1810, ἐπί πατριάρχου Ἱεροσολύμων Πολυκάρπου ( 1808 - 1827 ), τόν ἐν Ἱεροσολύμοις Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, τόν ὁλοσχερῶς καταστραφέντα ὑπό πυρκαϊᾶς τό ἔτος 1808. Σήμερον ὁ ἐν λόγῳ Ναός εἶναι γνωστός εἰς τούς πιστούς ὡς ὁ " Μικρός " Ἅγιος Νικόλαος.           

    Ὁ νέος Ἱερός Ναός ὁ εὑρισκόμενος εἰς τό οἰκοδομικόν τετράγωνον, τό περικλειόμενον διά τῶν ὁδῶν Ἀρτέμιδος, Ζαμάνου, Φοίβης καί Ἑρμοῦ, ἐθεμελιώθῃ τήν 6ην Δεκεμβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 1956 ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κίτρους κυροῦ Βαρνάβα, διά τόν λόγον ὅτι εἰς τήν θέσιν τοῦ " Μικροῦ " θά ἐπεκτείνετο ἡ ὁδός Βουλιαγμένης. Ὁ πάνσεπτος οὗτος Ἱερός Ναός - ἔργον τῆς Ἀρχιτέκτονος κας Παρασκευῆς Τσατήρη καί τοῦ Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ Ἰωάννου Θεοδώρου - διά ἀκαταπονήτων ἐνεργειῶν τοῦ π. Ἀδαμαντίου Προεστοῦ καί τῶν περί αὐτόν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων, ὡς ἐπίσης καί διά τῆς σημαντικῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοδώρου Τρουπάκη, ἀλλά καί ἄλλων εὐσεβῶν Ἐνοριτῶν ἐπερατώθῃ εἰς σύντομον χρονικόν διάστημα καί τά Ἐγκαίνιά του ἐτελέσθησαν τήν 18ην Νοεμβρίου 1962, ὑπό τοῦ τότε Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ καί νῦν Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.


Λεωφοριακαί γραμμαί πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:

Ἀπό Ἀθήνα (ὁδός Ἀκαδημίας): Α3. Μετρό (Μ2) μέχρι Στ. Ἑλληνικό καί ἐν συνεχείᾳ
μετεπιβίβασις στά Α3, 122, 171.
Ἀπό Δάφνη: 171 (Βάρκιζα), στάσις Ἀρτέμιδος.
Ἀπό Πειραιᾶ: Α1, X96 (μέχρι πλατεῖαν Γλυφάδας καί ἐν συνεχείᾳ
μετεπιβίβασις στά τοπικά).
Ἀπό Γλυφάδα: 128 (στάσις Ἅγιος Νικόλαος), 120 (στάσις Ἀρτέμιδος).

H Ιστορία μας

Ἵδρυσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας εἶναι ἀπό τίς προσφάτως ἱδρυθεῖσες Μητροπόλεις από την Ἱερᾶ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κυροῦ Χριστοδούλου καί ἐγκρίσεως τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας (Φ.Ε.Κ. Α 152/28.6.2002).  Εὑρίσκεται στά Νότια προάστια τοῦ Λεκανοπεδίου της Ἀττικῆς και προέρχεται ἀπό τήν διχοτόμηση τῆς ἑνιαίας τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.  Η Ἱερά Μητρόπολις  περιλαμβάνει τους Δήμους Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης καί ἀποτελεῖται ἀπό 20 Ἐνορίες και απο ένα Μοναστήρι.

 

περισσότερα 

 

Τελευταία Νέα

Έλα και σύ

Εγγράψου να λαμβάνεις νέα μας

Σύνδεση Χρήστη

Copyright © 2020 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση