(ἀπό τοῦ 1966)

Πανηγυρίζει: Δευτέρα Ἁγ. Πνεύματος (κινητή).

Ἀρετῆς καί Ἁγ. Τριάδος.
Τ.Κ. 166 74, Γλυφάδα.
Τηλ.: 210-9621.150, Fax: 210-9644.022.
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τό μπλόγκ τῆς ἐνορίας: agiatrias-glyfadas.blogspot.com

Ἐφημέριοι: Πρωτοπρ. Γεώργιος Γαντζός, Πρεσβ. Λάμπρος Νιάφας, Πρεσβ. Κωνσταντίνος Σταματίου.

Ψάλτες: Ἠλίας Γραγκάκης, Γεώργιος Καρβέλας.

Νεωκόροι: Βασίλειος Σκανδάλης.

Ἐκκλησ. Συμβούλιο: Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Γαντζός Μέλη: Νικόλ. Κιστάνης, Εὐστρατία Φανοῦ, Γεώργιος Τζωρτζῆς, Ἀλεξάνδρα Κωστάκη.

Μέλη Φιλοπτ. Ταμείου: Πρωτοπρ. Γεώργιος Γαντζός (πρόεδρος), Εὐστρατία Φανοῦ, Ἀγγελική Τζανετῆ, Βασ. Παπαδοπούλου, Βασιλικῆ Καρρᾶ.

Κατηχητές, -τριες: Χρήστος Διβάρης,

Δραστηριότητες - Ἐκδηλώσεις: Ἐξομολόγηση, Θ. Κήρυγμα κάθε Κυριακή μετά τήν Θ. Λειτουργία στόν καφέ, καί Ἑβδ. Ἑσπερινό Κήρυγμα, κάθε Τρίτη μετά τήν ἀκολουθία τοῦ ἐσπερινοῦ. Στό Πνευματικό Κέντρο «Ἀθηνᾶς Μαρτίνου» διοργανώνονται συνεστιάσεις, ὁμιλίες καί διάφορες ἐκφηλώσεις πνευματικοῦ περιεχομένου. Προσκυνηματικές Ἐκδρομές.

Διαρκής ἔκθεση Χριστιανικοῦ Βιβλίου. Ὑπεύθυνη κ. Καλλιόπη Κουτσοδήμου. Ἐπιτροπή προσφορᾶς βοηθείας σέ ἀσθενεῖς καί ἔχοντες εἰδικές ἀνάγκες.

Κυρίες πού διακονοῦν στό Πνευματικό Κέντρο: Ἀλεξ. Κωστάκη, Σεβαστή Κοντοπίδη, Εἰρήνη Σκορδᾶ, Αἰκατ. Μαστορακάκη, Ροδ. Κοβάνη, Φρειδερ. Καρακατσάνη, Στυλ. Τοπαλίδου, Χιόνα Τσαφατίνου, Μαγδαληνή Ἀνδρονίκου, Μαγδαληνή Κυπραίου.

Ἐρανική Ἐπιτροπή: Πρωτοπρ. Γεώργιος Γαντζός, Πρεσβ. Λάμπρος Νιάφας, Γεώργ. Τζωρτζῆς, Νικ. Κιστάνης, Δημ. Κουτσοδῆμος, Εὐστρ. Φανοῦ, Βασιλ. Παπαδοπούλου, Ἀλεξάνδρα Κωστάκη, Ἀγγ. Τζανετῆ.

Παρεκκλήσια: Ζωοδόχου Πηγῆς (Ἱεραποστ. Ἀδελφότητος «Ἡ Κυψέλη»), Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου (Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν).

 

Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα

Τό ἔτος 1962, διά τῆς ὑπ᾽ ἀριθ. 27.542 Δημοσίας Διαθήκης του, ὁ ἀείμνηστος Παναγῆς Τρακάδας τοῦ Γεωργίου, γεωργοκτηματίας, κάτοικος Γλυφάδας, διαθέτει: «...ἐκ τοῦ ἀγροῦ μου εἰς θέσιν Κάτω Πυρναρή Τυροκαλύβα τῆς περιφερείας Γλυφάδας... τήν ἔκτασιν ἐκ μέτρων τετραγωνικῶν τετρακοσίων (400), ἥν κατά τά κατωτέρω ἀφήνω πρός ἀνέργεσιν μικρᾶς Ἐκκλησίας Ἁγ. Τριάς...». Κατά τά ἔτη 1962-63 οἱ ἐλάχιστοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς προέβησαν εἰς τήν ἀνέργεσιν Ναΐσκου, διαστάσεων 4x5, ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδος, πρός ἐκπλήρωσιν τῆς ἐπιθυμίας τοῦ δωρητοῦ, τό ὁποῖον ἐνοριακῶς εὑρίσκετο ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου (φωτ. 1).

Κατά τά ἔτη 1963-65 οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς, τῇ συνδρομῇ τοῦ Ἐξωραϊστικοῦ Συλλόγου «Η ΜΕΛΙΣΣΑ», ἀνήγειραν εἰς τήν θέσιν τοῦ Ναϊδρίου τόν πρῶτο Ἱ. Ναό Ἁγ. Τριάδος, σχήματος Τρικλίτου Βασιλικῆς, ἐμβαδοῦ 150 τ.μ., τόν ὁποῖο ἀργότερα ἐπεξέτειναν κατά 50 τ.μ., περίπου, ὅτε τό Ο.Τ. ὑπήχθη εἰς τό Σχέδιον Πόλεως (φωτ. 1 καί 2).

Τήν 16.8.1966 ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔγινε Ἐνοριακός, δημοσιευθέντος τοῦ σχετικοῦ Β. Διατάγματος εἰς τό ὑπ᾽ ἀριθ. 157 ΦΕΚ (τ. Α΄). Ἔκτοτε καί μέχρι τοῦ ἔτους 1974 ὑπήγετο εἰς τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν. Ἀπό τοῦ ἔτους 1974 καί μέχρι τοῦ ἔτους 2002 ὑπήγετο εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Ν. Σμύρνης. Ἔκτοτε ὑπάγεται εἰς τήν Νεοπαγῆ Ἱ. Μητρόπολιν Γλυφάδας.

 

Ἐνέργειες γιά νέον Ἱερόν Ναόν:

Τό ἔτος 1989, κατόπιν μεγάλων προσπαθειῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, ἔγινε τροποποίησις τοῦ Ρυμοτομικοῦ Σχεδίου εἰς τό Ο.Τ. 413, βάσει τῆς ὁποίας ἔγινε δυνατόν ὁ ἐκκλησιαστικός χῶρος νά ἐπεκταθῆ κατά 600 τ.μ., ἀφαιρουμένου τούτου ἀπό τοῦ χαρακτηριζομένου ὡς χὠρου πρασίνου. Μετά τήν τροποποίησιν, τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον ἐνεργεῖ τά δέοντα καί λαμβάνει ὁ Ναός ὡς δωρεάν ἀπό τήν ἰδιοκτησία τοῦ Δήμου Γλυφάδας 380 τ.μ., βάσει τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 472/13.9.89 Συμβολαίου τῆς Συμβολαιογράφου κ. Μαρίας Κούσουλα. Ἐν συνεχεία, ἀγοράζει ἀπό τούς συγκληρονόμους κ. Παναγιώτην Π. Τρακάδα καί κ. Ἀθανασίαν Λ. Μουτῆ, τό γένος Τρακάδα, ἔκτασιν 216,91 τ.μ., βάσει τοῦ ὑπ. ἀριθ. 4691 Συμβολαίου τῆς Συμβολαιογράφου κ. Ρένας Φαφουλάκη.

Τήν 12.12.1992, ἡ Ἱ. Μητρόπολις Νέας Σμύρνης, κατόπιν σχετικῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἐκκλησ. Συμβουλίου, ὑποβάλει Αἴτησιν πρός τήν Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μεθ᾽ ὅλων τῶν δικαιολογητικῶν, διά τήν ἔκδοσιν ὑπό τῆς Ναοδομίας τῆς Ἀδείας Ἀνεγέρσεως τοῦ νέου Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγ. Τριάδος, ἐμβαδοῦ 742 τ.μ., Βυζαντινοῦ ρυθμοῦ, Τετραλόβου μετά Τρούλλου. Τήν 22.9.1993 ἡ Ναοδομία ἐκδίδει τήν ὑπ᾽ ἀριθ. 1410/93 Ἄδεια ἀνεργέσεως, ἀναθέτουσα τήν ἐπίβλεψιν τοῦ ἔργου εἰς τόν ἐκπονήσαντα τήν Ἀρχιτεκτονικήν Μελέτην Μηχανικόν κ. Κων/νον Ταμπουρατζῆν.

Τήν 5.6.1994 γίνεται ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ν. Σμύρνης Κυροῦ Ἀγαθαγγέλου ἡ κατάθεσις τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ νέου Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Γλυφάδας (φωτ. 4 καί 5).

Ἔκτοτε καί μέχρι σήμερον ἀνεγείρεται ὁ Ἱ. Ναός: Κατά τά ἔτη 1995-97 κατεσκευάσθη ὁ ἡμιϋπόγειος χῶρος, ἐμβαδοῦ 750 τ.μ., ὁ οποῖος χρησιμοποιεῖται προσωρινῶς διά τήν τέλεσιν τῆς Θ. Λατρείας (εἰς τό μέλλον θά χρησιμοποιῆται ὡς Πνευματικό Κέντρο Νεότητος) (φωτ. 6 καί 7).

Ἀπό τό ἔτος 1998 καί μέχρι σήμερον κατασκευάζεται ὁ ὑπερυψωμένος Ἱ. Ναός (φέρων ὀργανισμός ἐξ οπλισμένου σκυροδέματος), καί ἤδη εἶναι εἰς τήν τελευταίαν φάσιν κατασκευῆς του (φωτ. 8 καί 9).

Τέλος, ἀξιοσημείωτον εἶναι ὄτι κατά τό ἔτος 2002 (διάστημα τοποτηρητείας) ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλος χοροστάτησε εἰς τόν Ἐσπερινό τῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ.


Λεωφοριακαί γραμμαί πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:

Ἀπό Ἀθήνα: Μετρό (Μ2) μέχρι Στ. Ἑλληνικό καί ἐν συνεχείᾳ
μετεπιβίβασις στά 154, 171.
Ἀπό Ἑλληνικό: 124, 154.
Ἀπό Γλυφάδα: 124, 128.

 

H Ιστορία μας

Ἵδρυσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας εἶναι ἀπό τίς προσφάτως ἱδρυθεῖσες Μητροπόλεις από την Ἱερᾶ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κυροῦ Χριστοδούλου καί ἐγκρίσεως τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας (Φ.Ε.Κ. Α 152/28.6.2002).  Εὑρίσκεται στά Νότια προάστια τοῦ Λεκανοπεδίου της Ἀττικῆς και προέρχεται ἀπό τήν διχοτόμηση τῆς ἑνιαίας τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.  Η Ἱερά Μητρόπολις  περιλαμβάνει τους Δήμους Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης καί ἀποτελεῖται ἀπό 20 Ἐνορίες και απο ένα Μοναστήρι.

 

περισσότερα 

 

Τελευταία Νέα

Έλα και σύ

Εγγράψου να λαμβάνεις νέα μας

Σύνδεση Χρήστη

Copyright © 2020 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση