Αποστολή με Mail
Ονοματεπώνυμο αποστολέα *

Τό πεδίο "Όνομα αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.
Email αποστολέα *

Το πεδίο "Email αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.

Το email του αποστολέα δεν είναι έγκυρο
Email Παραληπτή *

Το πεδίο "Email παραλήπτη" είναι υποχρεωτικό.

Το email του παραλήπτη δεν είναι έγκυρο.
Μήνυμα *

Το πεδίο "Περιεχόμενο Μηνύματος" είναι υποχρεωτικό.
Τα πεδία με το αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά
Потрясающие современные чудеса!

Во вторник Светлой седмицы, 17 апреля 2001 года, в монастыре Святого Рафаила в Гриве с надлежащей торжественностью праздновалась память новопрославленных святых: преподобномучеников Рафаила, Николая и святой девы мученицы Ирины. В праздновании участвовал ученик лицея Апостолос Гапезис из деревни Терпни (муниципальное образование Нигрита, округ Серрес) со своей матерью Евстафией. В присутствии Митрополита, военных властей, настоятеля монастыря и паломников был рассказан потрясающий случай спасения юноши после аварии. По медицинским показаниям, у него не было никаких шансов на выживание, потому что в результате тяжелейшей черепно-мозговой травмы наступила смерть мозга. Родственники других пациентов пытались уговорить родителей пожертвовать органы сына для трансплантации. Но благодаря глубокой вере матери, которая целых 8 дней непрестанно молилась о своем сыне новопрославленым святым, свершилось чудо: сын не только выжил, но и полностью выздоровел, удостоившись увидеть и самих святых. Эта потрясающая история была записана директором «Радио Эпилогес» города Поликастро и прозвучала в эфире местной радиостанции...