Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου


 
Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ  2017

 

||
 
  ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2017
Ὑπάρχει ἕνα πρόσωπο μέσα στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου γένους πού, ἀπό τήν ἐμφάνιση τῶν πρώτων ἀνθρώπων πάνω στή γῆ μέχρι τό τέλος τῶν αἰώνων, ὅμοιό του δέν ὑπῆρξε, οὔτε πρόκειται νά ὑπάρξει. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, ἐπίσκοπος Νύσσης, λέει ὅτι ἀδημονοῦσαν οἱ αἰῶνες γιά νά ἔλθει στόν κόσμο αὐτό τό πρόσωπο, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν Παναγία μας, τήν γυναίκα αὐτή πού ἔφερε στόν κόσμο, ὡς ἄνθρωπο, τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ... [τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ἑ.Β.Β. & Β.)
 
 
 
 

Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας