Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


(Ανεγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού)

 

Η φοίτηση στη ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ είναι πενταετής και υποχρεωτική.

Τηρείται απουσιολόγιο και βιβλίο ύλης για κάθε έτος σπουδών.

Σπουδαστής θεωρείται ότι φοίτησε επιτυχώς, εφόσον:

Α. Έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον τα 2/3 των ωρών σε κάθε μάθημα του έτους.

Β. Έχει βαθμολογία τουλάχιστον 5 από 10βάθμια κλίμακα σε κάθε μάθημα.

Προαγωγικές εξετάσεις δίδονται στο τέλος της χρονιάς.

Πτυχιακές/Διπλωματικές εξετάσεις δίδονται στο τέλος του 5ου έτους και εναλλακτικά κάθε Ιανουάριο ή Ιούνιο.

Διευθυντής της Σχολής είναι ο κ. Διονύσιος Ηλιόπουλος και καθηγητές οι κ.κ.: Νικόλαος Πρώϊος, Απόστολος Αγγούσης, Δημήτριος Πύρζας και ο π. Θεόδωρος Κουμαριανός.

Έφορος, ο π. Γεώργιος Γαντζός.

Πληροφορίες παρέχονται από την Ιερά Μητρόπολη.

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας