Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Ε.Β.Β. & Β. κ. ΠΑΥΛΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι.Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Ε.Β.Β. & Β. ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24/02/2018, ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

Στό πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὴν Γένεση, ὁ Δημιουργὸς τῆς κτίσεως, ὁ Τριαδικὸς Θεὸς μας, δίδει ὁδηγίες συμπεριφορὰς καὶ τρόπο ἀγωγῆς στοὺς πρωτοπλάστους. Τούς χαρίζει τὸν Παράδεισο καὶ τοὺς παιδαγωγεῖ, μὲ τὴν ἀποχὴ ἀπὸ τὴν βρώση τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς. Ἡ παρακοὴ ὁδηγεῖ στὴν ἔξωση, τὴν ἀπώλεια τῆς σύνδεσης μὲ τὸν Θεό, τὶς θλίψεις, τοὺς κόπους, τὶς ὠδίνες.

Στό διάβα τῶν αἰώνων, πολλοὶ προφῆτες καὶ δίκαιοι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου παιδαγωγοῦν τὸν ἐκλεκτὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν Ἰσραήλ, καὶ τὸν παροτρύνουν νὰ στέκει δοξολογικὰ μπροστὰ στὸν Θεὸ καὶ ἀγαπητικά ἀπέναντι στὸν συνάνθρωπο. Κορυφαῖος προφήτης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ Μωυσῆς, ἀνεβαίνει στὸ ὄρος, προσεύχεται σαράντα μερόνυχτα καὶ ἀξιώνεται ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ παραλάβει τὶς δέκα ἐντολές, προκειμένου νὰ τὶς μεταφέρει στὸν λαό. Ἡ Θεία λοιπὸν Οἰκονομία ὁρίζει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νὰ βαδίζει ἐν παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου, ὥστε νὰ κατακτήσει τὶς ἀρετές, τὴν αὐτογνωσία καὶ τελικὰ τὴ θέα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Θεάνθρωπος Χριστὸς μας, μὲ τὴν ἔλευσὴ Του ἀνάμεσὰ μας, διαλαλεῖ ὅτι δὲν ἦλθε νὰ καταργήσει τὸ Νόμο, ἀλλὰ νὰ τὸν συμπληρώσει. Καὶ τὸ συμπληρωματικὸ στοιχεῖο ποὺ διδάσκει ὁ Θεὸς μας εἶναι ἡ φιλευσπλαχνία, ἡ συγχωρητικότητα, ἡ ἀγάπη. Αὐτὸ παραξενεύει καὶ τοὺς Φαρισαίους τῆς ἐποχῆς του, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ κατανοήσουν τὴν ὑπέρβαση μίας αὐστηρῆς, κατὰ λέξιν, διδασκαλίας καὶ ἑρμηνείας τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, ἀπὸ τὴν φιλάνθρωπη καὶ ψυχοσωτήρια δράση τοῦ Ἰησοῦ. Διαχρονικά, λοιπόν, μπορεῖ νὰ διαπιστώσει κάποιος ὅτι ἡ Παλαιὰ καὶ ἡ Καινὴ Διαθήκη, ὡς Ἱερὰ Βιβλία, λειτουργοῦν ὡς ὁδηγοὶ παιδαγωγίας πρὸς τὴν ἀληθινὴ βίωση τῆς ἐπίγειας διαδρομῆς μας.

Οἱ Χριστιανοὶ ἔχουμε ἕναν ἐπιπλέον λόγο νὰ διαβάζουμε καὶ νὰ κατανοοῦμε αὐτὰ τὰ Ἱερὰ κείμενα, ἀφοῦ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς χειραγωγεῖ στὴ Βασιλεία Του. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐπιμένουν νὰ συνιστοῦν τὴν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀφοῦ ἐρευνῶντας τὶς Γραφὲς βρίσκουμε ἀποκεκαλυμμένο τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Τόσο οἱ ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεὶς τῶν πρώτων αἰώνων, οἱ Οἰκουμενικοὶ διδάσκαλοι τῶν κατοπινῶν χρόνων, ὅσο καὶ οἱ σύγχρονοὶ μας Ἅγιοι, ὅπως ὁ Ὅσιος Παΐσιος γιὰ παράδειγμα, προτρέπουν στὴν παιδαγωγία τῶν χριστιανῶν καὶ ἰδιαιτέρως τῶν παιδιῶν, μὲ γνώμονα τὴν κατὰ Χριστὸν πρόοδο.

Στήν πορεία τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐδῶ καὶ εἴκοσι αἰῶνες, ἡ φροντίδα γιὰ τὴν Κατήχηση, οὐσιαστικά, τῶν χριστιανῶν, ἀνῆκε στὴν ἀποκλειστικὴ δικαιοδοσία τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας. Κληρικοὶ καὶ Μοναχοί, Γονεῖς καὶ Ἀνάδοχοι, φρόντιζαν τὰ παιδιὰ νὰ μάθουν «γράμματα σπουδάγματα, τοῦ Θεοῦ τὰ πράγματα».

Στήν ἐποχὴ μας, ὅπου ἡ διδασκαλία τῶν Ἱερῶν Γραφῶν διδάσκεται ὡς μάθημα στὰ Σχολεῖα τῆς Πατρίδος μᾶς, πάντα ἐλλοχεύει ἕνας φόβος, μήπως οἱ γνώσεις γιὰ τὸν Θεό, γιὰ τοὺς Ἁγίους Του, γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, δὲν διοχετεύονται ὀρθὰ στὰ παιδιὰ μας. Τό μάθημα πλέον δὲν εἶναι κατήχηση ἀπὸ ἀνθρώπους ἐπιλεγμένους ἀπὸ τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία, ἀλλὰ διδάσκεται ἀπὸ διάφορους ἐκπαιδευτικούς, ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῶν πεποιθήσεων. Ὅμως, ἐσχάτως, τὸ θέμα ἔχει περιπλακεῖ πολὺ περισσότερο, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νέων προγραμμάτων στὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Μέ ἔντονο τὸν προβληματισμὸ μας σ᾿ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη, διοργανώνουμε σήμερα τὴν παροῦσα ἐκδήλωση, ὅπου οἱ ἐκλεκτοὶ ὁμιλητὲς μας θὰ ἀναπτύξουν μὲ μεθοδικότητα καὶ σαφήνεια τὸ θέμα. Εὐχαριστοῦμε λοιπὸν τόσο τὸν Πρωτοπρεσβύτερο Ἰωάννη Φωτόπουλο, ὅσο καὶ τὸν νομικὸ κ. Χαράλαμπο Ἄνδραλη γιὰ τὸν κόπο τους, καὶ ἀνυπομονοῦμε νὰ ἀκούσουμε τὶς εἰσηγήσεις τους, ὥστε νὰ ἀκολουθήσει, ὅπως πιστεύουμε, μιά γόνιμη συζήτηση.

 


 

(Διεύθ.: http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={F4C7824F-8D41-485B-B4DA-D938D72B4F45})

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας