Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΡΦΥΡΑ

 

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΡΦΥΡΑ

Ἁγίου Ὄρους 34 & Καστοριᾶς 40
Τ.Κ. 10447
Ἀθήνα

 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2017

 

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε! Μέ ἔκπληξη ἐλάβαμε στὸ ἠλεκτρονικὸ μας ταχυδρομεῖο ἐνημέρωση περὶ νεο-εκδοθέντος βιβλίου σας ὑπὸ τὸν τίτλο «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ – Ἀκολουθώντας τὰ 12 στάδια ἀπεξάρτησης τῶν Ἀνώνυμων Ἀλκοολικῶν». Θὰ θέλαμε νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι πρὸ δέκα περίπου ἐτῶν εἴχαμε ἐκπονήσει σχετικὴ ἀντιαιρετικὴ μελέτη, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἀνηρτημένη στὴν ἱστοσελίδα μας στὴ διεύθυνση:

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Ή ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ; http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro=5E8B421C-53E1-4ED1-B717-D46C736A9266

Προφανῶς δὲν γνωρίζατε ὅτι τὸ πρόγραμμα τῶν Δώδεκα Βημάτων, ὅπως ἐφαρμόζεται στοὺς «Ἀλκοολικοὺς Ἀνώνυμους», ἀλλὰ καὶ στὶς ποικίλες ὁμάδες τῶν «Ἀνωνύμων», κινεῖται ἐκτὸς ὁρίων Ὀρθόδοξου πίστεως καὶ ζωῆς, διότι ἡ ἴδια ἡ γένεσὴ του προῆλθε ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, ἡ δὲ ἐφαρμογὴ του συνιστᾶ ἀποδοχὴ ἀντορθοδόξων ἐννοιῶν καὶ πρακτικῶν, ὅπως ἀναλύονται στὴν προαναφερθεῖσα μελέτη καὶ ὅπως διακρίνονται καὶ μέσα στὸ ἴδιο τὸ νεο-εκδοθέν βιβλίο.

Ἐνδεικτικά μόνον παραθέτουμε κάποια ἀπὸ τὰ πολλὰ προβλήματα πού διαπιστώσαμε στὸ βιβλίο:

– Ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου ἐπιχειρεῖ νὰ συγκρίνει ἀνόμοια πράγματα, ὅπως: τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὰ Βήματα (σελ. 227), τὰ Δώδεκα Βήματα μὲ τὴν Κλίμακα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (σελ. 145-146), τὸν πνευματικὸ πατέρα μὲ τὸν καθοδηγητὴ τῶν ΑΑ (σελ. 154).

– «Ἡ καθοδήγηση κάποιου ἱερέα δὲν εἶναι οὐσιώδους σημασίας» (σελ. 152), ἀλλὰ τοῦ ὑποστηρικτὴ τῶν βημάτων εἶναι, πάντα κατὰ τὰ γραφόμενα.

– Κανεὶς Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἐνστερνιστεῖ τὸ Τρίτο Βῆμα πού ἀναφέρεται στὸν Θεὸ «ὅπως Τον αἰσθανόμαστε», καὶ οὔτε καὶ τὴ βλάσφημη θέση ὅτι «Γιὰ νὰ εἶναι ἐπιτυχημένη, ἡ θεραπεία πρέπει νὰ βασίζεται σὲ πνευματικότητα... στὴν ὁποία ὁ Θεὸς παραμένει ἀνώνυμος»! (σελ. 31-32).

– Ἀπαράδεκτη ὀρθοδόξως εἶναι καὶ ἡ διδασκαλία «στὸ Τρίτο Βῆμα παραδίδει τὸ ἐγὼ του... σ᾿ ἐκείνη τὴν ἀνώνυμη δύναμη, ντυμένη μὲ ό,τι ὁ ἴδιος πιστεύει ὅτι ταιριάζει, μὲ ὁποιουσδήποτε ὄρους, εἴτε θεολογικῶς ἀκριβὴ εἴτε ἐντελῶς αἱρετική»! (σελ. 196).

Σχετικά μὲ τὸν συγγραφέα τοῦ βιβλίου, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι ὑπάρχουν σοβαρὰ προβλήματα[1]. Ὁ ἴδιος ὀμολογεῖ ὅτι εἶχε πρόβλημα ἀλκοολισμοῦ ἀκόμα καὶ κάποια ἔτη μετὰ τὴ χειροτονία του[2]. Ὁ πνευματικὸς του ἔχει καθαιρεθεῖ λόγω ὁμοφυλοφιλίας[3]. Ὑπάρχουν σοβαρὲς καταγγελίες ἐναντίον τοῦ συγγραφέως περὶ ἀντορθοδόξων διδασκαλιῶν[4], καὶ γιὰ μία σειρὰ ἄλλα παραπτώματα. Παραθέτουμε ἀπὸ ἐπώνυμη καταγγελία γιὰ τὸν συγγραφέα, ὅταν ἦταν ἠγούμενος στὴ μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ San Fransisco. Σύμφωνα μὲ αὐτήν, ὁ πατὴρ Μελέτιος ἀποκάλυπτε τὶς ἁμαρτίες τῶν ἐξομολογούμενων μοναχῶν, χρησιμοποιοῦσε ὑπνοθεραπεία, μέσω τῆς ὁποίας ὑπαγόρευε στοὺς μοναχοὺς νὰ κάνουν πράξεις ὁμοφυλοφιλίας, τὶς ὁποῖες ἔδινε καὶ ὡς ὑπακοὴ στοὺς μοναχούς. Ἐπίσης, ὁ προαναφερθεὶς δήλωσε ὅτι «συχνὰ δυσκολεύεται νὰ προσευχηθεῖ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ διαλογισμοῦ καὶ ἀντὶ νὰ ἀγωνισθεῖ νὰ προσευχηθεῖ, ἁπλὰ μένει σὲ κατάσταση ἐπίγνωσης καὶ διαλογισμοῦ»[5]. Ὁ καταγγέλλων καταθέτει, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ὁ πατὴρ Μελέτιος τὸν ἀπέτρεψε ἀπὸ τὸ νὰ διαβάζει τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, διότι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἦταν Αντι-Σημίτης (sic) κ.τ.λ., καὶ ὅτι ἔκανε ρασοφόρο στὸ μοναστήρι μία γυναίκα ἡ ὁποία εἶχε ὑποστεῖ ἀλλαγὴ φύλου[6]. Ἕξι μοναχοὶ ἀποχώρησαν ἀπὸ τὸ μοναστήρι, ἐνῶ ὁ ἠγούμενος π. Μελέτιος παραιτήθη καὶ ἔφυγε ἀπὸ τὴν Αμερική.

Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ ἐν λόγω βιβλίου ἐκτίθεσθε ἀνεπανόρθωτα στὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα. Πατρικὰ σᾶς παρακαλοῦμε νὰ ἀναλάβετε τὴν εὐθύνη σας ἀπέναντι στὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ νὰ προχωρήσετε σὲ ἄμεση ἀνάκληση τῶν κυκλοφορησάντων βιβλίων, πρὸς ἀποφυγὴ συγχύσεως καὶ βλάβης στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν.

 


 

Εὐχέτης πρὸς Κύριον,

 

† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καὶ Βάρης

ΠΑΥΛΟΣ ὁ Α´

 


 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1]. https://www.youtube.com/watch?v=jwpXnqXr9dg

[2]. https://www.youtube.com/watch?v=Th8rXD3nHAU

[3]. https://www.pokrov.org/persons/archimandrite-michael-rymer/ και https://www.pokrov.org/Documents/Articles/1145/Decision.pdf

[4]. https://www.pokrov.org/update-monastery-of-saint-john/

[5]. http://www.monomakhos.com/the-fires-of-manton/

[6]. http://www.monomakhos.com/the-fires-of-manton/

 


 

Κοινοποίησις: εἰς τὴν Ἱερὰν Πατριαρχικὴν καὶ Σταυροπηγιακὴν Μονὴν Ἁγίου Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος.

 

▪ Κοινοποιοῦμε στὴν ἀνωτέρω Ἱερὰ Μονή, διότι στὸ βιβλίο ἀναγράφεται ὅτι ἡ ἔκδοση ἔγινε μὲ τὴ συνεργασία τοῦ φορέως «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΙΣΜΕΝΩΝ», ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερὰς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακὴς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου Ὀλύμπου.

 


 

(Διεύθ.: http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={2F8F664E-8F47-4AD1-AB3F-867A8404B753})

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας