Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

 

Μέ μεγάλη χαρά καί εὐγνωμοσύνη πρός τόν Πανοικτίρμονα Θεό, χαιρετίζω τήν ἠλεκτρονική σελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ἡ παρουσία καί τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μαζί μέ τίς ἄλλες Ἱερές Μητροπόλεις, στόν χῶρο τοῦ Διαδικτύου ἀποτελεῖ ἀναγκαιότητα, ἀλλά καί χρέος τῆς ποιμαντικῆς διακονίας μας στή σημερινή, τεχνολογική ἐποχή.

Ἡ Ἐκκλησία ἀνέκαθεν ἀναζητοῦσε τρόπους νά προσεγγίσει τόν ἄνθρωπο, χρησιμοποιώντας ὅλα τά διαθέσιμα μέσα κάθε ἐποχῆς, μέ τρόπο διακονικό καί ἁγιαστικό. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος παραμένει στήν οὐσία ὁ ἴδιος ἄνθρωπος· ὡστόσο, τά μέσα προσέγγισής του ἔχουν διευρυνθεῖ καί ἡ τεχνολογία μπορεῖ νά ἀξιοποιηθεῖ γιά νά μεταδώσει σέ ἐλάχιστο χρόνο, σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, τόν διαχρονικό, αἰώνιο καί ἀναλλοίωτο λόγο τοῦ Χριστοῦ.

Μέσα καί ἀπό αὐτό τό ἠλεκτρονικό βῆμα ἐπιθυμῶ τήν ἐπικοινωνία μέ τό λαό τοῦ Θεοῦ, τό λογικό ποίμνιο πού μοῦ ἀνέθεσε ὁ Κύριος καί ταυτόχρονα, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τήν διατύπωση θεολογικῶν ἀληθειῶν καί ἀνησυχιῶν γιά θέματα πού ἀφοροῦν σέ ὅλο τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί γιά τά ὁποῖα οὐδείς δικαιοῦται νά ἀδιαφορεῖ, πόσο μᾶλλον ὁ Ἐπίσκοπος πού ἔχει τήν ἱερή ἀποστολή τῆς διαφυλάξεως καί μεταδόσεως τῆς Παραδόσεως.

Ἔτσι, ἡ ἱστοσελίδα μας ἔχει στόχο νά μεταδώσει τό σωτηριῶδες μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, νά παρουσιάσει τά δόγματα τῆς Πίστεώς μας καί ταυτόχρονα νά ἐνημερώσει γιά τίς πλάνες τῶν αἰρέσεων καί τῶν παραθρησκειῶν, οἱ ὁποῖες κινοῦνται ἔξω ἀπό τά ὅρια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, πολλάκις μέ τρόπο δυσδιάκριτο, ὕπουλο καί ἐπικίνδυνο. Στήν κατηγορία «Ἐπιμόρφωση», ἐκτός ἀπό κείμενα Ὀρθοδόξου θεολογίας, ἀντιαιρετικά καί ψυχοθεραπευτικά, μπορεῖ κανείς νά διαβάσει κείμενα σχετικά μέ τίς νεώτερες ἐξελίξεις στόν τομέα τῆς βιοηθικῆς καί τῶν κοινωνικῶν δρωμένων, ἀφιερώματα σέ διάφορα θέματα, βιβλιοκριτικές, θεολογικά γλωσσάρια – Ἑλληνικά καί ξενόγλωσσα – ἄρθρα γιά γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς, ποικίλα κείμενα σέ Ἀγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Ρουμανικά, Κινεζικά κ.ἄ. Στήν κατηγορία «Νεανικές Ἀναζητήσεις» μπορεῖ νά βρεῖ κανείς κείμενα, ὁμιλίες καί βίντεο γιά παιδιά καί νέους, ἐνῶ στήν κατηγορία «Προσεγγίσεις στήν Ἐπικαιρότητα» ἀναρτῶνται ἄρθρα πού ἀφοροῦν στίς τρέχουσες ἐξελίξεις στό χῶρο τῆς θεολογίας, τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, τῆς κοινωνίας καί τῶν ἐπιστημῶν.

Φυσικά, στήν παρούσα ἱστοσελίδα μπορεῖ νά βρεῖ κανείς ὅλες τίς πληροφορίες γιά τήν Ἱερά Μητρόπολή μας: α) τή διοικητική ὀργάνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τά πρόσωπα πού τήν διακονοῦν, β) ἱστορικά στοιχεῖα, πληροφορίες, διευθύνσεις καί τηλέφωνα τῶν Ἐνοριῶν, γ) Δελτία Τύπου καί εἰδήσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.ἄ.

 

Κλείνοντας, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω θερμά ὅσους διακονοῦν μέ μεράκι τήν ἱστοσελίδα μας, ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς πού τήν ἐπισκέπτεστε. Προσευχόμεθα στόν Τριαδικό Θεό μας γιά τήν πνευματική ὠφέλεια ὅλων τῶν ἐπισκεπτῶν καί εὐχόμεθα ἡ πλοήγησή σας στόν ἱστοχῶρο μας νά συμβάλλει στήν καλοπροαίρετη ἀναζήτησή σας, νά σᾶς βοηθήσει νά γνωρίσετε καλύτερα τίς ἀλήθειες τῆς Πίστεώς μας καί νά σᾶς ὁδηγήσει ἀκόμα πιό κοντά στόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του.

 

Ὁ Θεός μαζί μας,

 

Μέ πολλές εὐχές ἐν Κυρίῳ.

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας