Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018 ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ κ.κ. ΠΑΥΛΟΥ

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΒΑΡΗΣ (ΒΑΡΚΙΖΗΣ)
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 2 - 16673 ΒΟΥΛΑ
Τηλ.: 210-9658849, Fax: 210-9657210,
www.imglyfadas.gr, e-mail: imgl@hotmail.gr

 

Ἀριθ. Πρωτ. 1593

Ἐν Βούλᾳ τῇ 20ῄ Δεκεμβρίου 2018

 

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018

 

«Μυστήριον ξένον ὁρῶ καί παράδοξον, οὐρανὸν τό σπήλαιον, θρόνον Χερουβικόν τήν Παρθένον, τήν φάτνην χωρίον ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρnτος Χριστὸς ὁ Θεός»!

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Παράδοξο μυστήριο, καί ξένο πρός τήν ἀνθρώπινη λογική, ὀνομάζει ὁ Ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας τό μεγάλο γεγονός πού ἑορτάζουμε σήμερα. Ὁ παντοδύναμος Θεός, ἔχοντας θρόνο ἀγγελικό τήν πάναγνη Μαρία, ἀκουμπᾶ στή φάτνη τῆς Βηθλεέμ, μέσα στό σπήλαιο πού μοιάζει οὐρανός.

Ὄντως παράδοξη ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ καί ξένη γιά τή λογική, ἀφοῦ ἡ σκέψη μας ἔχει ὅρια περιορισμένα καί τά μεγάλα γεγονότα τῆς σωτηρίας παραμένουν ἀνερμήνευτα.

Ὁ σπουδαῖος φιλόσοφος τῆς ἀρχαιότητας Πλάτωνας, ὡς ἐκφραστής τῆς σοφίας τῆς ἐποχῆς του, ἀτενίζοντας ἀπό μακριά τίς ἰδέες τοῦ καλοῦ καί τοῦ ἀγαθοῦ, εἶχε καταλήξει στό συμπέρασμα ὅτι: «Θεός ἀνθρώπῳ οὐ μείγνυται». Δηλαδή, πώς ὁ Θεός δέν ἀναμειγνύεται μέ τόν ἄνθρωπο. Ἡ φιλοσοφική σκέψη εἶχε φτάσει σέ ὑψηλούς στοχασμούς, ἀλλά ὁ Θεός παρέμενε πολύ μακριά ἀπό τά ἀνθρώπινα μέτρα.

Στήν Ἐκκλησία τά πράγματα ἀνατρέπονται, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ τά καθιστᾶ προσιτά. Γι᾿ αὐτό βλέπουμε τόν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ νά διαβεβαιώνει τήν Κεχαριτωμένη Μαρία ὅτι «ὅπου βούλεται ὁ Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις». Ὁ Θεός κινεῖται πέρα ἀπό τήν ἀνθρώπινη λογική καί τήν φυσική ἀκολουθία, μέ μόνο σκοπό νά ἔχει κοντά του, σεσωσμένο καί ἁγιασμένο, τό τελειότερο δημιούργημα τῆς κτίσεως, τόν ἄνθρωπο.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μᾶς μεταφέρει τό μυστήριο τῆς Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, μέ ὄμορφο καί ποιητικό λόγο: «Ὦ, τί πρωτοφανής ἀνάμειξη! Τί παράδοξη ἕνωση! Αὐτός πού τίποτα δέν τόν χωρᾶ, τώρα περιορίζεται. Ὁ πλούσιος πτωχεύει, πτωχεύει γιά τή δική μου σάρκα, γιά νά πλουτίσω ἐγώ ἀπό τή δική του Θεότητα».

Καί σήμερα ἀδελφοί μου, δύο χιλιάδες χρόνια ἔπειτα ἀπό τήν θεία συγκατάβαση, πολλοί ἄνθρωποι δυσκολεύονται νά ξεφύγουν ἀπό τά ὅρια τῆς στενῆς λογικῆς. Ἀμφισβητοῦν κάθε θρησκευτική ἀναφορά καί ἀντιμετωπίζουν μέ εἰρωνεία κάθε ἐκδήλωση πίστης πρός τόν Θεό. Δίχως προσδοκία σωτηρίας, πιστεύουν μόνο τόν ἑαυτό τους. Ὅταν ὅμως συνειδητοποιοῦν ὅτι εἶναι πολύ μικροί καί ἀδύναμοι γιά νά καταφέρουν τά πάντα, τότε ἀναζητοῦν κάποιον ἄλλον νά τούς βοηθήσει, προκειμένου νά βγοῦν ἀπό τά ἀδιέξοδά τους.

Τό κρίσιμο σημεῖο τῆς ἀναζήτησης εἶναι, ποιός θά εἶναι ὁ ἄλλος. Θά εἶναι, αὐτός ὁ Ἄλλος, ὁ πλάστης καί δημιουργός τοῦ κόσμου, ὁ συχνά προδομένος ἀπό τόν ἄνθρωπο καί γεμάτος ἀγάπη Θεός;

Ἀδελφοί μου,

Αὐτός ὁ Θεός στέκεται καί κρούει τήν θύρα τῆς καρδιᾶς μας, περιμένοντας πότε αὐτή θά ἀνοίξει, γιά νά γεννηθεῖ ἐντός μας ἀθόρυβα καί νά μεταμορφώσει κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη σέ τόπο ἱερό, πού θά δεχθεῖ μυστικά καί κυρίως μυστηριακά τόν ἀχώρητο Θεό.

Μέσα ἀπό τήν ψυχή μου, σᾶς εὔχομαι Χριστούγεννα εὐφρόσυνα καί εὐλογημένα, μέ τόν Θεάνθρωπο Χριστό στή ζωή σας.

 

Μέ πατρικές εὐχές, ὁ Μητροπολίτης καί Ποιμενάρχης σας.

Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

ΠΑΥΛΟΣΑ΄

 


 

(Διεύθ.: http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={A108A3CE-7CA9-405E-BF7D-4B81E6FBA48F})

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας