Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

39 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ!!!

 

Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Δανιήλ Ἀεράκη

 

Φαντάζεστε τὸν Κύριό μας ν᾿ ἀνεβαίνη στὸ ὄρος γιὰ νὰ διανυκτερεύση (Λουκ. στ´, 12) «ἐν τῇ προσευχῇ», καὶ νὰ μὴν ἀρχίζη τὴν προσευχή Του, γιατί κάποιος... ἀπουσιάζει; Ποιός; Ἀκούγεται ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου (συγχώρεσέ μας, Κύριε, πού βάζουμε στὸ στόμα Σου τέτοια λόγια!):

– Πῶς ν᾿ ἀρχίσουμε τὴν ἀγρυπνία, ἀφοῦ δὲν ἦρθαν οἱ... φωτογράφοι; Περιμένετε λίγο. Ὅπου νἆναι, θὰ στηθοῦν καὶ θὰ προβάλουν τὴν προσευχή μας!...

Καὶ πάλι, συγχώρεσέ μας, Κύριε, γιὰ τὴν παρένθεσι αὐτοῦ τοῦ κοσμικοῦ λόγου στὴν ἱερή σου ἀγρυπνία, στὴν «ὑπερφυᾶ προσευχή» Σου! Ἀλλά, Κύριε, ἐμεῖς ἀνοίξαμε ἐκκλησιαστικὸ ἱστολόγιο στὸ «ἴντερνετ» καὶ μετρήσαμε 39 φωτογραφίες, ποὺ πρόβαλλαν ἀγρυπνία σέ Ἁγιορείτικη Μονή!

Εἶναι ἱερὴ καὶ ἔμπονη ἡ προσευχή μιᾶς ἀγρυπνίας. Ποιός, λοιπόν, τὴν ὥρα τῆς μυστικῆς προσευχῆς μεριμνᾶ γιὰ φωτογραφίες; Ποιὸς μέσα στὴ νύχτα κατὰ τακτὰ διαστήματα στέλνει φωτογραφίες καὶ σύντομα δελτία γιὰ τὸ ποῦ βρίσκεται ἡ ἀγρυπνία; Ὁπωσδήποτε αὐτὰ δὲν γίνονται μόνα τους. Καὶ πρὸ παντὸς δὲν γίνονται χωρὶς τὴν ἄνωθεν ἐντολὴ (μᾶλλον «εὐλογία»)!

Δὲν βλέπει ὁ ἡγούμενος ἢ ὁ χοροστατῶν ἐπίσκοπος τὴ βεβήλωσι τοῦ ἱεροῦ χώρου καὶ τῶν ἁγίων στιγμῶν;

Ὁ Κύριος μᾶς παραγγέλλει νὰ κρυφτοῦμε (νὰ κλειστοῦμε) στὸ «ταμιεῖον» μας (Ματθ. στ΄, 6) καὶ ἐκεῖ, μακρυὰ ἀπό τά μάτια τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητας, τὴ φαντασμαγορία, νὰ προσευχηθοῦμε.

Δὲν ἰσχύουν τὰ λόγια αὐτὰ καὶ γιὰ τὸ «ταμιεῖον» τῆς καρδιᾶς μας καὶ γιὰ τὸ «ταμιεῖον» τοῦ κελλιοῦ μας καὶ γιὰ τὸ «ταμιεῖον» τῆς μονῆς μας καὶ γιὰ τὸ «ταμιεῖον» τῆς μυσταγωγικῆς λατρείας;

Ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωκε ἐγκύκλιο νὰ μὴ κατέρχωνται Ἁγιορεῖτες (κἄν εἰκόνας φέροντες!) ἄνευ ἰδικῆς της ἀδείας. Δὲν ξέρουμε ἂν εἶναι ἐφικτὴ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἐγκυκλίου. Ὅμως ἡ Ἱ. Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους, μὲ ὅποιο διοικητικὸ κῦρος διαθέτει, ἃς ἐκδώση ἀπόφασι νὰ ἀπαγορευθοῦν οἱ φωτογραφήσεις καὶ οἱ βιντεοσκοπήσεις τουλάχιστον τῶν ἱερῶν ἀγρυπνιῶν.

Ἄβατο εἶναι τὸ Ἅγιον Ὅρος μόνο στὶς γυναῖκες; Δὲν εἶναι ἄβατο στὴν κοσμικότητα, στὴν ἐπιδειξιομανία καὶ στὴ φαρισαϊκὴ λατρεία; Οἱ σεβάσμιοι πατέρες (καὶ ὑπάρχουν πολλοὶ καὶ στὸν Ἄθωνα) ἃς διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὴν παραβίασι τοῦ ἀσύλου τῆς προσευχῆς!

 


 

(Πηγή: Ἀκτίνες)

(Διεύθ.: http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={7F286DAC-071A-43B2-8DB3-D129040CEE96})

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας