Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Διοίκηση

Ἕδρα (προσωρινή): Λεωφ. Βασ. Παύλου 2, Τ.Κ. 166 73, Βούλα.

E-mail: imgl@hotmail.gr, Διαδίκτυον: www.imglyfadas.gr.

Τηλέφωνα: Μητροπολίτου: 210-9658.838, 210-9610.773, Fax. 210-9658.727.

 

Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Ψωΐνος, τηλ. 210-7272.302.

Γενικός Ἀρχιερατικός Ἑπίτροπος: Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Βαρθολομαῖος, τηλ. 210-8995.865.

Ἰδιαίτερο Γραφεῖο Σεβ. Μητροπολίτου: Ὑπεύθυνος - Γραμματεύς: Πρωτοπρ. π. Νικόλαος Καββαδίας, τηλ. 210-9658.838.

 

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία: Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἀντζουλᾶτος, 210-9658.849.

Ὑπεύθυνος Πρωτοκόλλου: Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Καραΐσκος, 210-8995.870.

Γραφεῖο Γάμων καί Διαζυγίων: Πρωτοπρ. Σωτήριος Θωμόπουλος, 210-8995.867.

Λογιστήριο - Ταμεῖο καί Γραφεῖο Ἀποστολικῆς Διακονίας: κ. Χρῖστος Κολόσακας - Σπυρίδων Τρούσσας, 210-9658.019.

Γραφεῖο Νεότητος - Γραμματεύς: Πρωτoπρ. Ἀντώνιος Χρήστου, 210-8995.866.

Εἰσηγητής: Πρεσβ. Ἀντώνιος Φλῶκος 210-9658.849.

Ὁδηγός - Κλητήρας: Σπυρίδων Μαυραγάνης

Κλητήρας: κ. Γεώργιος Ἀντωνακάκης.

Βοηθός: κ. Γεὠργιος Γεωργάκος

 

Συμβούλια

1) Μητροπολιτικό Συμβούλιο: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ἀναπληρωτής Αὐτοῦ: ὁ Πρωτοσύγκελλος. Μέλη: Νομικός κ. Αἰμιλιανός Κοτσώνης, Οἰκονομολόγος κ. Κατίνα Καργιώτη, Πρωτοπρ. Θεόδωρος Κουμαριανός, Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Μαλτέζος. Ἐκκλησ. Σύμβουλος: κ. Ἄγγελος Παγώνης καί κ. Νικόλαος Κολιούσης, Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Χατζῆς.

2) Ὑπηρεσιακό Συμβούλιο: Ὅπως τό Μητροπολιτικό.

3) Ἐπισκοπικό Δικαστήριο: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Μαλτέζος, Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Χατζῆς.

4) Τοπικό Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Σωτ. Θωμόπουλος. Ταμίας: Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἀντζουλᾶτος. Λογιστής: κ. Σπυρίδων Τρούσσας.

Νομικοί Σύμβουλοι Ἱ. Μητροπόλεως, ἀμισθί: κ. Σπυρ. Ἀζαριάδης, Αἰμιλιανός Κοτσώνης.

Οἰκονομικός Σύμβουλος: Πρωτοπρ. Νικ. Καββαδίας.

Σύμβουλος Τεχνικοῦ Γραφείου Ἱ. Μητροπόλεως, ἀμισθί: κ. Φώτιος Διαμάντης.

 

Πνευματική Διακονία

1) Θεῖο Κήρυγμα: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ὁ Πρωτοσύγκελλος, ὁ Γεν. Ἀρχ. Έπίτροπος καί οἱ προσοντοῦχοι κληρικοί.

2) Ἑσπερινό Κήρυγμα: Σέ ὅλους τούς Ἐνοριακούς Ναούς, καθώς καί στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος  Ἀσκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας.

3) Ἱερά Ἐξομολόγηση: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ὁ Πρωτοσύγκελλος καί οἱ ἐντεταλμένοι Κληρικοί.

4) Χριστιανική Ἀγωγή Νεολαίας: α) Ὑπεύθυνοι Νεανικοῦ Ἔργου: Πρωτοπρ. Κωνστ. Στρατηγόπουλος, Πρωτοπρ. Γεώργιος Φειδόπουλος, Σταυροφ. Οἰκον. Γεώργ. Γαντζός, Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Χρήστου. β) Ἐκκλησιαστικοί Συμπαραστάται Ἐκπαιδευτηρίων - Φοιτητῶν: Ὁ Πρωτοσύγκελλος, Πρωτοπρ. Κωνστ. Μαλτέζος, Πρωτοπρ. Κωνστ. Στρατηγόπουλος, Πρωτοπρ. Θεόδωρος Κουμαριανός. γ) Ἐνοριακά Κέντρα Νεότητος: 20. δ) Κατηχητικά Σχολεῖα, σύνολον 66: Ἀνώτερα 12, Μέσα 21, Κατώτερα 28, Προσχολικά 5. ε) Φοιτητικές Ὁμάδες: 3. στ) Ἀθλητικός Ὀργανισμός «Ἅγιος Νέστωρ», διενοριακά πρωταθλήματα. Κατασκηνωτικό Κέντρο «Ὁ καρπός τοῦ Πνεύματος», εἰς Τρυπητή Τήνου.

5) Ὑπηρεσία Συμπαραστάσεως Οἰκογένειας: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.

6) Ἀντιαιρετική Δράση: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, Πρωτοπρ. Κωνστ. Στρατηγόπουλος, κ. Ἑλένη Ἀνδρουλάκη.

7) Θρησκευτική Ὑπηρεσία Ἀσθενῶν: Πρωτοπρ. Κωνστ. Μαλτέζος.

8) Θρησκευτική Ὑπηρεσία Στρατοῦ: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.

9) Σεμινάρια: α) Λειτουργικῆς, γιά τούς Κληρικούς· ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Θεόδ. Κουμαριανός. β) Ἐπιμορφώσεως κληρικῶν· ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Κωνστ. Στρατηγόπουλος. γ) Ἀντιαιρετικόν, γιά ὅλους τούς Κληρικούς καί λαϊκούς· ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Κωνστ. Στρατηγόπουλος καί κ. Ἑλένη Ἀνδρουλάκη, μέ ἐξειδικευμένους ὁμιλητές. δ) Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, γιά Πρῶτες Βοήθειες· ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Κων/νος Μαλτέζος.

10) Ὑπεύθυνος Κατηχήσεων καί Βαπτίσεων Ἀλλοδαπῶν καί Ἑλλήνων ἑτεροδόξων καί ἀλλοθρήσκων: Πρωτοπρ. Πορφύριος Πλυττᾶς.

11) Ὑπεύθυνος Κοιμητηρίων: Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Βαρθολομαῖος (Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτροπος).

12) Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς (ἀνεγνωρισμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ): Διευθυντής: Καθηγητής Μουσικῆς κ. Διονύσιος Ἠλιόπουλος. Ἐπιτροπή ἀκροάσεως Ἱεροψαλτῶν: Σταυροφ. Οἰκον. Γεώργιος Γαντζός, Διον. Ἠλιόπουλος, Γεώργιος Μαρούλης, Νικόλ. Πρώϊος, Ἀπόστ. Ἀγγούσης.

13) Σχολαί Ἁγιογραφίας: α) Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ, κ. Μαρία Νασοπούλου, β) Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικῶν Γλυφάδας, Πρωτοπρ. Κωνστ. Στρατηγόπουλος, γ) Ἱ.Ν. Ἁγ. Παύλου - Ἁγ. Δημητρίου Ἄνω Γλυφάδας, κ. Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, δ) Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, κ. Καλλ. Ροδίτου, ε) Ἱ.Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας, κ. Μιχ. Ἀγγελάκης, στ) Ἱ.Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Γλυφάδας, κ. Πολυξένη Παπακωνσταντίνου.

14) Βιβλιοθῆκαι: α) Ἱ. Μητροπόλεως. Ὑπεύθυνοι: Πρωτ. Ἀντ. Χρήστου, 210-8995.866. β) Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου. Ὑπεύθυνος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης καί ὁ Καθηγούμενος Ἀρχιμ. Νήφων Βατοπεδινός, 211-7103.325.

15) Συνέδρια: Συνάξεις Ἱερέων, Ἱεροψαλτῶν, Πρεσβυτερῶν, Ἐκκλ. Συμβούλων, Κατηχητῶν-τριῶν, Κυριῶν Φιλοπτώχων, Μελῶν Ἐρανικῶν Ἐπιτροπῶν, Νεωκόρων, Γενική Κληρικολαϊκή Σύναξις.

16) Ἐκδόσεις: Ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιο, Μελέτες πνευματικῆς οἰκοδομῆς, Πονήματα Ἀντιαιρετικοῦ, Ἁγιολογικοῦ καί Ὑμνογραφικοῦ περιεχομένου, Ἐνοριακά Φυλλάδια.

 

Φιλανθρωπική Διακονία

1) Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: Πρωτοπρ. Σωτήριος Θωμόπουλος, κ. Φώτιος Διαμάντης, 2) Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα: 20.-Συσσίτια Ἀγάπης καί διανομή Τροφίμων 3) Ὑποτροφίαι: Ὑπεύθυνος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. 4) Διακονία Ἀγάπης: Ὑπεύθυνος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. 5) Βρεφονηπιακός Σταθμός «Ἡ Ἁγία Εἰρήνη» Δελφῶν 126, Τερψιθέα Γλυφάδας. Ὑπεύθυνοι: Πρωτοπρ. Νικόλαος Καββαδίας, κ. Σοφία Μίλη, 9610.667. 6) Τράπεζα Αἵματος: Ἱ. Μητρόπολις καί Νοσοκομ. Ἀσκληπιεῖον Βούλας, Πρωτοπρ. Σωτήριος Θωμόπουλος. 7) Συμπαράσταση δοκιμαζομένων «Φωλιά  Ἐλπίδος». Ὑπεύθυνοι ἀμισθί: κ. Ἰωάννα Μαυρομάτη, Κοινωνική Λειτουργός. Συνεργάτες: Πρωτοπρ. Γεώργιος Φειδόπουλος, κ. Χρῖστος Κολόσακας, κ. Γεώργιος Μαυρομάτης, κ. Εύτυχία Μαντζίρη, κ. Ζωγραφίνα Μπανάκου, ἀμισθί.

 

Ἁγιολογία

1) Τοπική Ἑορτή: Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, πολιούχων Γλυφάδας (21 Μαΐου).

2) Ἱερά Λείψανα:α) Ἁγ. Ἑλένης, εἰς Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν, β) Τίμιον Ξύλον (προσφορά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου) εἰς Ἱ. Μονήν Ἁγίου Νεκταρίου Γλυφάδας, γ) Ἁγ. Παντελεήμονος, εἰς φερώνυμον Ἱ. Ναόν Ἀσκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας, δ) Ἁγ. Τρύφωνος, Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου καί  Ἁγ. Παναγῆ Μπασιᾶ, εἰς  Ἱ. Ναόν Ἁγίου Τρύφωνος Τερψιθέας Γλυφάδας, ε) Ἁγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως καί Ἁγ. Λουκᾶ Συμφερουπόλεως, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας, στ) Ἁγ. Νεκταρίου, Ἁγ. Μοδέστου, Τεσσάρων ἐν Ρεθύμνῃ Νεομαρτύρων, εἰς  Ἱ. Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Βάρης, ζ) Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Καρσλίδου, εἰς  Ἱ. Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σουρμένων, η) Ἁγίων Γρηγορίου, Θεοδώρου καί Λέοντος, τῶν ἐν Κεφαλληνίᾳ Φανέντων, εἰς Ἱ. Ναόν Ὑ. Θ. Φανερωμένης Βουλιαγμένης, θ) Ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ, εἰς  Ἱ. Ναόν Ἁγ. Παύλου - Δημητρίου Ἄνω Γλυφάδας.

 

Ἐκκλησιαστική Τέχνη

1) Κειμηλιαρχεῖον: Οἰκοδομήθηκε μέ δαπάνες τῆς οἰκογενείας Ἀθανασίου καί Μαρίνης Μαρτίνου καί στεγάζει προσωπικά κειμήλια καί ἐκκλησιαστικά ἀντικείμενα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου, τῶν  Ἱερῶν Ναῶν τῆς  Ἱ. Μητροπόλεως, καί πιστῶν. Ἐγκαινιάστηκε στίς 24 Μαΐου 2017.

2) Ἱστορικά Μνημεῖα: Παλαιοχριστιανική Βασιλική στήν παραλία Γλυφάδας, πλησίον τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ.

 

Ἱερά Μονή

Ἀνδρῴα: Κοινοβιακή Ἱ. Μονή Ἁγ. Τριάδος - Ἁγ. Νεκταρίου Τερψιθέας Γλυφάδας (προσωρινή διαμονή Μητροπολίτου, τηλ.-fax 9610.773, τηλ. 211-7103.325). Ἥβης 109, Τ.Κ. 165 62 Γλυφάδα, τηλ. 210-9622.239. Ἔτος ἱδρύσεως 1993. Ἠγούμενος: Ἀρχιμ. Νήφων Βατοπαιδινός. Μοναχοί 19.

Πανηγυρίζει: α) 9 Νοεμβρίου καί 3 Σεπτεμβρίου, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου· β) 14 Ἰουλίου, τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου· γ) τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (κινητή ἑορτή).

Στήν Ἱερά Μονή ἐξομολογοῦν: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Παῦλος. Ὁ Καθηγούμενος π. Νήφων καθημερινῶς.

 

Μητροπολιτικά Παρεκκλήσια

α) Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, εἰς Ἑλληνικόν (πανηγυρίζει 1η Ἰουλίου).

β) Ἁγίου Διονυσίου, εἰς Βάρκιζα (πανηγυρίζει 24η Αὐγούστου).

γ) Ἁγίας Σοφίας καί τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, εἰς Χἐρωμα Βάρης (πανηγυρίζει 17η Σεπτεμβρίου).

Τἀ Παρεκκλήσια ἐξυπηρετούνται ὑπό τῶν ἐφημερίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (τηλέφ. 210-9658849).

 

Στατιστικά Στοιχεῖα

α) Ἱερῶν Ναῶν.

Ἐνοριακοί Ναοί: 20. Παρεκκλήσια: 62. Ναοί Κοιμητηρίων: 5. Ἱδρυματικοί: 3. Μοναστηριακοί: 2.

β) Κληρικῶν.

Ἐφημέριοι: ΠΕ 36, ΤΕ 8, ΔΕ 14. Ἄγαμοι: 10. Ἔγγαμοι: 48. Διάκονοι: 1. Σύνολον: 60. Συνταξιοῦχοι Ἱερεῖς: 7.

γ) Ληξιαρχικά στοιχεῖα ἔτους 2017.

α) Βαπτίσεις: 1.357. β) Γάμοι: 826. γ) Διαζευκτήρια: 97.

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας