Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 22ᾳ Δεκεμβρίου 2016

Ἀριθμ. Πρωτ. 1660

 

Πρός

τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα

τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀδελφοί μου καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἄλλη μιά χρονιά ἀφήνουμε πίσω μας.

Μιά χρονιά γεμάτη ἀπό σημαντικά γεγονότα, χαρούμενα ἤ λυπηρά. Σέ παγκόσμιο ἤ σέ ἐθνικό ἐπίπεδο, ἀκόμα καί σέ προσωπικό.

Γεγονότα πού ἐπηρέασαν τόν κόσμο καί εἶχαν ἀντίκτυπο στήν ροή τῶν ἀνθρώπινων πραγμάτων.

Γεγονότα, τά ὁποῖα ἐνίσχυσαν τόν φόβο καί τήν ἀγωνία τῶν ἀνθρώπων ἤ ἀντίθετα ἀναπτέρωσαν τίς ἐλπίδες τους γιά κάτι καλύτερο.

Γίναμε θεατές τοῦ πόνου τῶν ἀνθρώπων, ὅπου γῆς. Ἀκούσαμε τήν κραυγή τῆς ἀπόγνωσής τους. Εἴδαμε τήν ἀγωνία ζωγραφισμένη στά πρόσωπά τους, ἀλλά καί τό θάρρος καί τό κουράγιο, νά παλέψουν γιά τήν ζωή τους.

Ζήσαμε τίς ἀγωνίες τοῦ Ἔθνους μας κάθε φορά πού βρέθηκε σέ δύσκολη θέση, ἔχοντας νά ἀντιπαλέψει ἀπειλές.

Χαρήκαμε ὅταν βρέθηκαν ἄνθρωποι πού σήκωσαν ψηλά τήν Σημαία μας, γεμίζοντάς μας ἐθνική ὑπερηφάνεια. Ζήσαμε, ἀκόμα, τίς δικές μας πτώσεις καί ἀναστάσεις, ὁ καθένας προσωπικά.

Ἀπογοητευθήκαμε κάποτε, ἀλλά συνεχίσαμε τόν ἀγῶνα μας γιά τό αὔριο, τό δικό μας καί τῶν παιδιῶν μας.

Ὅλα αὐτά μᾶς βοηθήσανε καί μᾶς βοηθᾶνε νά γίνουμε σοφώτεροι καί νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες μας, σέ αὐτό τό ἀφιλόξενο περιβάλλον πού ζοῦμε, μέ καλύτερο, ἴσως, τρόπο ἀπό ὅ,τι μέχρι σήμερα.

Εὔλογα, ὅμως, προκύπτει τό ἐρώτημα: Ἄραγε, ἔχει νόημα ὅλη αὐτή ἡ διαρκής προσπάθεια ἐπίλυσης προβλημάτων καί ἡ ἀναμονή γιά ἕνα μέλλον, τό ὁποῖο εἶναι ἀβέβαιο; Ἔχει νόημα κάθε αἴσθημα ἱκανοποίησης, μετά ἀπό κάθε νίκη ἤ ἕνα ἐπίτευγμα;

Ἡ ἐμπειρία μας ἔχει ἀποδείξει ὅτι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται σέ ἕναν διαρκῆ ἀγῶνα ἀντιμετώπισης προβλημάτων, μέ ἕνα μέλλον ἀβέβαιο, σύντομα θά ἀπογοητευθεῖ.

Ἡ χαρά, ἐπίσης, γιά ἕνα ἐπίτευγμα, ἀποδεικνύεται πολύ πρόσκαιρη γιά νά γεμίσει τά κενά τῆς ζωῆς μας.

Ποῦ θα βρεῖ, λοιπόν, τό πραγματικό νόημα ἡ ζωή, πού κυλᾶ ἀδιάκοπα μέσα στόν ἀεικίνητο χρόνο;

Ὁ σοφός Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής μᾶς λέει, σέ κάποιο σύγγραμμά του, ὅτι ὅλα τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ βρίσκονται σέ μιά διαρκῆ κίνηση, «κινοῦνται ἀπό μία ἀρχή πρός ἕνα τέλος, μέ σκοπό νά ἐπιτύχουν τήν μακαριότητα τῆς ὕπαρξης. Καί αὐτό εἶναι ὁ Θεός. Αὐτός δωρίζει τήν ὕπαρξη στούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί τήν μακαριότητα τῆς ὕπαρξης».

 

Ἀδελφοί μου, ὁ Χριστός μᾶς εἶπε: «Ἐγώ εἶμαι τό Α καί τό Ω, ὁ Ὤν, ὁ Ἦν καί ὁ Ἐρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ».

Ὁ Χριστός μας εἶναι τό πραγματικό Νόημα τῆς ἱστορίας, τῆς παγκόσμιας, τῆς ἐθνικῆς, ἀλλά πολύ περισσότερο τῆς προσωπικῆς.

Ὅποιος συνειδητοποιήσει αὐτήν τήν ἀλήθεια, τότε ἡ ζωή του θά ἀποκτήσει τό πραγματικό νόημα.

Εὔχομαι, ἐκ βαθέων, τά διαβήματά μας νά ὁδεύουν στόν δρόμο αὐτῶν τῶν θείων διδαγμάτων, ὥστε τό ἔτος, στό ὁποῖο σήμερα εἰσήλθαμε, νά γίνει γιά ὅλους μας καί τίς οἰκογένειές μας πραγματικά σωτήριον.

 

Μέ ἑόρτιες πατρικές εὐχές,

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

 

† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης,

ΠΑΥΛΟΣΑ´

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας