Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ «ΑΠΑΤΗ» ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;

Απαντήστε μας καθηγητά κ. Πέτρο Βασιλειάδη

 

Μεγάλο ηθικό θέμα εγείρεται, μετά την σημερινή διάψευση του Αρχιεπισκόπου. Σύμφωνα με τη διάψευση αυτή, ο κληρικός που εμφανίστηκε στην Ημερίδα της Θεσσαλονίκης (20 Μαΐου 2009) ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου και εκφώνησε μήνυμά του, δεν είχε σταλεί από τον Αρχιεπίσκοπο(!) και το ακόμα χειρότερο, ο Αρχιεπίσκοπος δεν είχε στείλει κανένα μήνυμα στην Ημερίδα!!!

Ερωτώνται οι διοργανωτές της Ημερίδας καθηγητές και συμπρόεδροι του Διαλόγου: Τι συνέβη; Η κατασκευή ενός κατά φαντασίαν εκπροσώπου του Αρχιεπισκόπου και ενός κατ᾿ επιθυμίαν μηνύματος ως τάχα δικό του, ήταν ένα κάλπικο «ακαδημαϊκό» κόλπο των διοργανωτών της Ημερίδας, για να προσδώσουν κύρος σε όσα απαράδεκτα οικουμενιστικά ακούστηκαν εκεί; Ήταν εντολή άνωθεν; Επειδή εμείς μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, έχετε την καλωσύνη να διαφωτίσετε και να αποκαλύψετε το παρασκήνιο που οδήγησε σ᾿ αυτή την απάτη;

Προς το παρόν παραθέτουμε ένα στοιχείο[1]. Την παράκληση από τον προεδρεύοντα της Ημερίδας κ. Πέτρο Βασιλειάδη προς τον π. Παύλο, να ανέβη στο βήμα και να εκφωνήσει το «ανύπαρκτο» μήνυμα του Αρχιεπισκόπου:

Βασιλειάδης: «Μόλις έφτασε ένα σημείωμα από την Ι. Αρχιεπισκοπή της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου θα παρακαλέσω τον π. Παύλο Κουμαριανό να πει ένα σύντομο χαιρετισμό».

Κουμαριανός (π. Παύλος): «Υπήρξε κάποιο πρακτικό πρόβλημα και μόλις χθες ο Μακαριώτατος έλαβε την πρόσκληση και τώρα πήρα αυτή την (είδηση) από το ιδιαίτερο γραφείο του.

Σεβ/τε καρδινάλιε Βάλτερ Κάσπερ, Σεβ/τε Μητροπολίτη κ. Σπιτέρη (Παπικός Μητροπολίτης), Σεβ/τε Μητροπολίτη κ. Δημήτριε (ο Ουνίτης Επίσκοπος Αθηνών Δημ. Σαλάχας)[2], Σεβ/τε Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη, Σεβ/τε Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομε...

Ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριώτατος χαιρετίζει αυτήν την Ημερίδα, εύχεται ολόψυχα την επιτυχή εξέλιξη των εργασιών και αυτή η ευχή εντάσσεται σε μία γενικότερη ευχή και προσευχή του Μακαριωτάτου για την κατευόδωση του Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου και της Καθολικής Εκκλησίας, με απώτερο όραμα και σκοπό την εκπλήρωση της πλήρους ενότητας και εν Χριστώ κοινωνία της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας».

Για τη Φιλορθόδοξη Ένωση «ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ»,

Ο Πρόεδρος Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο.

Ο Γραμματέας Παναγιώτης Σημάτης.

 

Η δημοσίευση της εφημ. Ορθόδοξος Τύπος, φ. 1793, 24/7/2009

Δέν ἦτο ἐκπρόσωπός του κληρικός εἰς Θεσσαλονίκην.

 

ΔΙΑΦΩΝΕΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑΣ

 

Ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου ἔγιναν αἱ δέουσαι συστάσεις

Πραγματική βόμβα εἰς τήν πορείαν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν προσεγγιστικῶν βημάτων Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν ἀποτελεῖ ἡ γραπτή δήλωσις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου πρός τόν «ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΤΥΠΟΝ», διά τῆς ὁποίας ἐπισημαίνει ὅτι οὐδένα ἐξουσιοδότησε νά παραστῆ καί νά ὁμιλήση εἰς τήν ἐπιστημονικήν ἡμερίδα τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ἔγινε διά νά ἐξετασθῆ ἡ πορεία τοῦ Θεολογικοῦ διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν. Εἰς αὐτήν τήν ἡμερίδα εἶχε ἐμφανισθῆ κληρικός, ὁ ὁποῖος ὡμίλησεν ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Καί εἶχεν εἴπει πολλά καί ἀπαράδεκτα. Μεταξύ ἄλλων εἶχεν εἴπει:

«Λοιπόν, σάν κληρικός καί σάν ὀρθόδοξος χριστιανός, σκέπτομαι μερικές φορές μήπως θά ἤτανε φρόνιμο, ἡ ἑπόμενη φάση τοῦ Διαλόγου νά εἶναι ἀφοῦ ἀποκατασταθεῖ ἡ ἑνότητα καί ὄχι πλέον στό χῶρο τοῦ χωρισμοῦ. Μήπως δηλαδή, θάχουνε κι οἱ δύο Ἐκκλησίες, ἀφοῦ ἀναγνωρίσανε ἡ μία τήν ἐκκλησιαστική καί εὐχαριστιακή ὑπόσταση τῆς ἄλλης, καί τήν πραγματικότητα τῆς ἄλλης, ὅτι ἀποτελοῦμε δύο κακῶς χωρισμένα κομμάτια τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, νά προχωρούσαμε στήν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας καί νά συνεχίζαμε τόν Διάλογο μετά. Θά ᾿τανε πιό γόνιμο. Ἄλλωστε διαφορές ἔχουμε καί μεταξύ μας οἱ Ὀρθόδοξοι»!

Αἱ θέσεις αὐταί προεκάλεσαν πολλάς ἀντιδράσεις μεταξύ τῶν θεολόγων καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ὁ «Ο.Τ.» ἔγινε ἀποδέκτης πολλῶν σχολίων καί ἄρθρων. Ἕν ἄρθρον ἦτο καί αὐτό τοῦ θεολόγου κ. Σημάτη, τό ὁποῖον καί ἐδημοσιεύσαμεν εἰς τόν «Ο.Τ.». Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προφανῶς ἐθορυβήθη καί μᾶς ἀπέστειλε τήν ἀκόλουθον ἐπιστολήν:

 

«Ἀριθμ. Πρωτ./Χ/ΕΞ. 2278/2009,

Ἐν Ἀθήναις τῇ 8ῃ Ἰουλίου 2009.

 

Ἀξιότιμε Κύριε Ζερβέ,

 

Ἐπί τοῦ δημοσιευθέντος εἰς τό ὑπ᾽ ἀριθμ. 1788/ 19-06-2009 φύλλο τῆς ἐφημερίδος σας ἄρθρου τοῦ κ. Παν. Σημάτη ὑπό τόν τίτλον “Ἀπέτυχον εἰς Θεσσαλονίκην νά περάσουν τούς περί πρωτείου στόχους τῆς Ραβέννης”, σᾶς διευκρινίζουμε σεπτῇ ἐντολῇ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β´, ὅτι ὁ ἀναφερόμενος (κληρικός) στό παραπάνω ἄρθρον οὔτε παρέστη ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου οὔτε καμμία ἐντολήν ἐκφωνήσεως κάποιου μηνύματος τοῦ Μακαριωτάτου εἶχε. Ὅπως καί ὁ ἀρθρογράφος σας ἄλλωστε σημειώνει, ὁ κληρικός ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας παρέστη καί ὡμίλησε ἐκφράζοντας ἴδιες απόψεις. Ὁ ἐν λόγω κληρικός ἐκλήθη ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου καί τοῦ ἔγιναν οἱ δέουσες συστάσεις.

 

Σᾶς μεταφέρουμε τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου.

 

Μέ τήν ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

Ἐκ τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου,

Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Δικαιάκος».

 

Μέ τήν ἀνωτέρω ἐπιστολήν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος οὐσιαστικῶς διαφωνεῖ μέ τάς θέσεις τοῦ κληρικοῦ π. Παύλου Κουμαριανοῦ. Καί εἶναι παρήγορον εἰς μίαν ἐποχήν, κατά τήν ὁποίαν ὁ Οἰκουμενισμός «καλπάζει», ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νά ἀποστασιοποιῆται ἀπό παρομοίας θέσεις ὡς αὐτάς, τάς ὁποίας διετύπωσεν ὁ ἀνωτέρω κληρικός. Γνωρίζομεν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι ὑπέρ τοῦ διαλόγου. Γνωρίζομεν ἐπίσης ὄτι ἔχει προλογίσει ἀντιπαπικά βιβλία, ὡς εἶναι αὐτό διά τόν ἐγκληματίαν Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Παπικῶν Στέπινατς. Ἀπομένει νά τόν ἀκούσωμεν νά τοποθετῆται καί δημοσίως διά τήν ὑπόθεσιν τῶν θεολογικῶν διαλόγων καί τοῦ Οικουμενισμοῦ.

 


 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1]. Περισσότερα στην απάντηση σε επιστολή που μας έστειλε ο καθηγητής της Θεολογικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Π. Βασιλειάδης.

[2]. Οι εντός παρενθέσεως διευκρινήσεις είναι του συντάκτη και τέθηκαν για να φανεί πως στο χώρο των Οικουμενιστών εξισώνονται πλέον ανενδοίαστα οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι με τους εκείνους της Ουνίας και του Παπισμού.

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας