Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ κ.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ FACEBOOK

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ

 


Ἀριθ. Πρωτ. 1160

Ἀριθ. Διεκπ. 650, Ἀριθ. Φ. 11

Ἐν Ηρακλείῳ τῇ 13-4-2010

Ἐλήφθῃ τῇ 28/4/2010
Ἀριθμ. Πρωτ. 49

Ἐγκύκλιος Ἀριθμός 18


Πρός
Τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης
Ἕδρας αὐτῶν.

 

Ἀδελφοί καί συλλειτουργοί,

Χριστός Ἀνέστη!

Ἡ πρόοδος καί ἡ Τεχνολογία καλπάζουν εἰς τούς καιρούς μας. Δῶρον Θεοῦ ἡ Τεχνολογία ἀλλά καί εὐθύνη καί ἀπειλή διά τό πῶς καί πόσον ὑπευθύνως διαχειριζόμεθα αὐτήν.

Ἰδιαιτέρως ἀναφέρομαι εἰς τό θέμα τοῦ διαδικτύου καί δή τοῦ λεγομένου “Facebook”. Δέν γνωρίζω προσωπικῶς τό ἐν λόγῳ θέμα ἀλλά γνωρίζω τούς κινδύνους, τά κακά καί τά σκάνδαλα τά ὁποῖα εἶναι δυνατόν νά προκληθοῦν εἰς τήν Ἐκκλησίαν, τήν Ἀρχιεπισκοπήν μας καί ὅλους ὅσους τό χρησιμοποιοῦν χωρίς διάκρισιν.

Προτείνομε, παρακαλοῦμε καί ἐντελλόμεθα, ὅπως μή χρησιμοποιῆτε τό μέσον τοῦτο, διά τούς ἀνωτέρω λόγους, ὅσοι δέ ἐξ ὑμῶν ἔχετε χρησιμοποιήσει αὐτό, παρακαλεῖσθε ὅπως ἀποστασιοποιηθῆτε ἀπό αὐτό καί μή χρησιμοποιῆτε αὐτό πλέον, διά τήν προσωπικήν σας ἀσφάλειαν καί τό καλόν τῆς Ἐκκλησίας.

 

Μετ᾿ εὐχῶν καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος

 


 

(Διεύθ.: http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={3746E321-345E-4C7C-8503-DDA2C6DC321B})

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας