Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019, ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ κ.κ. ΠΑΥΛΟΥ

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΒΑΡΗΣ (ΒΑΡΚΙΖΗΣ)
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 2 - 16673 ΒΟΥΛΑ
Τηλ.: 210-9658849, Fax: 210-9657210,
www.imglyfadas.gr, e-mail: imgl@hotmail.gr

 

Ἀριθ. Πρωτ. 1607

Ἐν Βούλᾳ τῇ 27ῃ Δεκεμβρίου 2018

 

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

 

Πρός

τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα

τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους σήμερα, καί ἀπευθύνουμε ὁ ἕνας στόν ἄλλον τίς ἐλπιδοφόρες καί αἰσιόδοξες εὐχές μας, γιά μιά «Καλή χρονιά», καλύτερη ἀπό τήν προηγούμενη, γνωρίζοντας πώς ὁ χρόνος, πού κυλᾶ ἀσταμάτητα, ἀφήνει ἐπάνω μας σημάδια φθορᾶς. Γι᾿ αὐτό ἐπιθυμοῦμε νά ὀμορφαίνουμε τίς ἡμέρες πού μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μέ πράξεις καλωσύνης, μέ λύσεις ἀνακούφισης στά προβλήματά μας, μέ ἐπιτυχίες πού θά μᾶς κάνουν χαρούμενους.

Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τά ὄνειρα, τίς προσδοκίες καί τούς ἀγῶνες μας. Παράλληλα ὅμως, ἔχει καί τήν δική της πρόταση γιά τό πῶς θά ἀντεπεξέλθουμε στίς καθημερινές δυσκολίες μας.

Προβάλλοντας σήμερα τήν Δεσποτική Ἑορτή τῆς περιτομῆς τοῦ Κυρίου μας, μᾶς προτρέπει νά ἀγωνισθοῦμε γιά τήν προσωπική μας «περιτομή καρδίας, ἐν Πνεύματι», ὅπως γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Ρωμ. 2, 29). Μᾶς προσκαλεῖ δηλαδή ἡ Ἐκκλησία μας, μέ ἄσκηση Ἁγιοπνευματική, νά ἀποκόψουμε ἀπό τήν καρδιά μας τά πάθη πού μᾶς κυκλώνουν.

Με αὐτόν τόν τρόπο θά πορευόμαστε δημιουργικά, ἀντιστεκόμενοι στή φθορά τοῦ ἑαυτοῦ μας, βιώνοντας τήν ἐν Χριστῷ ζωή, πού εἶναι ἡ ἀληθινή ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μας.

Προσεύχομαι ἐκ καρδίας καί εὔχομαι πατρικά, τό νέο ἔτος νά εἶναι εὐλογημένο καί πνευματικά καρποφόρο γιά ὅλους σας.

 

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

ΠΑΥΛΟΣ ὁ Α΄

 


 

(Διεύθ.: http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={229F454B-48F8-4D83-9D27-CC683341C826})

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας