Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

1. Ἵδρυσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας εἶναι ἀπό τίς προσφάτως ἱδρυθεῖσες Μητροπόλεις, ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί εὑρίσκεται στά Νότια προάστια τοῦ Λεκανοπεδίου Ἀττικῆς. Προέρχεται ἀπό τήν διχοτόμησιν τῆς ἑνιαίας τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης (τῶν ἐννέα Δήμων), κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κυροῦ Χριστοδούλου καί ἐγκρίσεως τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας (Φ.Ε.Κ. 152, 28/6/2002). Σύμφωνα μέ τό Φ.Ε.Κ. 152, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας περιλαμβάνει 5 Δήμους (Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης) καί ἀποτελεῖται ἀπό 19 Ἐνορίας.

 

2. Διάστημα Τοποτηρητείας

Τοποτηρητής ὡρίστηκε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος. Τό πρῶτον μέλημά του ἦταν νά εὕρῃ ἄμεσους συνεργάτες, γιά τήν διοικητικήν ὀργάνωσιν τῆς νέας Μητροπόλεως. Ἐπέλεξε σ᾿ αὐτή του τήν προσπάθειαν τρεῖς κληρικούς ἀπό τό δυναμικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τούς: Ἀρχιμ. Ἀλέξιον Ψωΐνον ὡς Πρωτοσυγκελλεύοντα, τόν π. Γεώργιο Ἀντζουλᾶτον, γιά τήν Γραμματείαν-Λογιστήριον καί τόν π. Σωτήριον Θωμόπουλον, γιά τό Γραφεῖον Γάμων. Μετά τήν ἐπιλογήν τῶν συνεργατῶν, ἑπόμενη ἐνέργεια ἦταν νά εὑρεθῇ χῶρος γιά τήν στέγαση τῶν Γραφείων τῆς νεοϊδρυθείσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὡς ὁ πλέον κατάλληλος χῶρος ἐπελέγη ὁ 3ος ὄροφος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, ὅπου προσωρινῶς στεγάζονται μέχρι καί σήμερα. Ἀκολούθησε ἡ διαμόρφωση τοῦ χώρου, ὁ ἐξοπλισμός τῶν γραφείων μέ τά ἀπαραίτητα καί κατόπιν ἡ παραλαβή τοῦ ἀρχείου ἀπό τήν Μητρόπολιν Νέας Σμύρνης, τό ὁποῖον ἀφοροῦσε σέ θέματα καί ζητήματα τῶν κληρικῶν τῶν Ναῶν καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τῆς νέας Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

3. Ἐκλογή τοῦ πρώτου Μητροπολίτου Γλυφάδας

Ὁ Κλῆρος καί ὁ Λαός τῆς θεοσώστου νέας Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης ἀνέμενε τήν ἀνάδειξιν τοῦ νέου Μητροπολίτου. Πράγματι ὅλοι οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μαζί μέ πλῆθος κόσμου εἶχαν συναχθῆ τήν Παρασκευή 11/10/2002, ἡμέρα Ἐκλογῆς καί πληρώσεως τεσσάρων Μητροπόλεων, (Νέας Σμύρνης, Κερκύρας, Γλυφάδας καί Ἐδέσσης) «ἐπί τῷ αὐτῷ» στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας, συμμετέχοντες στήν εὐχαριστιακή Σύναξη - Θεία Λειτουργία. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στις 11/10/2002 ἐξέλεξε, ὡς πρῶτον Μητροπολίτην Γλυφάδας, τόν Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη Ἀρχιμ. Παῦλον Τσαούσογλου, γεννηθέντα εἰς Ἑρμούπολιν τῆς Σύρου. Τήν ἰδίαν ἡμέραν ἐδόθη τό Μικρόν καί Μεγάλον Μήνυμα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Συνοδικόν Παρεκκλήσιον καί Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη, ὅπου διηκόνησεν ἀπό τό 1989 ὡς ἀδελφός καί ἀπό τόν Μάϊον 1999 ὡς Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Τήν 14/10/2002 εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἀθηνῶν ἐτελέσθη ἡ Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου, ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, μέ τήν συμμετοχήν τριάκοντα Ἀρχιερέων, μεταξύ αὐτῶν καί τοῦ Μητροπολίτου Καρθαγένης Χρυσοστόμου, ἐκπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὅπου ἐπί δεκαπενταετίαν ἐθελοντικῶς προσέφερεν εἰς τήν Ἱεραποστολήν, ἐπισκεφθείς χώρας τῆς Ἁφρικῆς καί πλήθους κόσμου ἀπό τά μέρη ὅπου ὑπηρέτησε (Πρέβεζαν, Τῆνον, Νίκαιαν, Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν, Σύρον, γενέτειράν του) καί φυσικά ἀπό τό ποίμνιον «τῆς κληρωθείσης αὐτῷ Ἐπαρχίας».

 

4. Διαβεβαίωσις ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας - Ἐνθρόνισις

Τά γεγονότα πού ἀκολούθησαν, μετά τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία του, ἔχουν ὡς ἐξῆς:

Τήν 15/10/2002 παρέστη καί συλλειτούργησε εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης & Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ. Τήν 16/10/2002 ἐτέλεσε τήν πρώτην Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργίαν, εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη, εἰς μνήμην τῶν γονέων του. Τήν 18/10/2002, κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου, προεξῆρχεν τῆς Λατρευτικῆς Συνάξεως εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Λουκᾶ Πατησίων, τελῶν καί τήν πρώτην του χειροτονίαν, εἰς Πρεσβύτερον, τοῦ Διακόνου καί ἀδελφοῦ τῆς Ἱ.Μ. Ἀσωμάτων Πετράκη π. Κύριλλου Κεφαλοπούλου. Τήν 21/11/2002 ἔδωσεν τήν κατά νόμον διαβεβαίωσιν ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου κ. Χριστοδούλου καί τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Πέτρου Εὐθυμίου.

Τήν 1ην Δεκεμβρίου 2002, Κυριακή, παρουσίᾳ τῶν ἀρχῶν τῶν 5 Δήμων, Ὑπουργῶν, Βουλευτῶν, Στρατιωτικῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν καί πλήθους πιστοῦ λαοῦ, ἐνεθρονίσθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου-Τοποτηρητοῦ εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης Γλυφάδας μέ πᾶσαν ἐκκλησιαστικήν τάξιν καί λαμπρότητα.

 

5. Δρᾶσις - Ἔργον τοῦ Μητροπολίτου

Ὁ Σεβασμιώτατος τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐπεσκέφθη, μετά τήν ἐνθρόνισιν, τόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, ὅπου καί ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπό τούς Κληρικούς καί πολλούς πιστούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στόν αὔλειον χῶρον τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, καί εἶχε τήν εὐκαιρία νά γνωρίσῃ καί συνομιλήσῃ μέ τούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἰς πρώτην Σύναξιν, εὐχόμενος καλήν συνεργασίαν καί ἀπρόσκοπτον διακονίαν. Τήν ἑπομένην, ἡμέραν Δευτέραν 2 Δεκεμβρίου, ἐτέλεσε πανηγυρικῶς τήν πρώτη Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης μέ τήν συμμετοχήν ὅλων τῶν Κληρικῶν καί πλῆθος λαοῦ, πού ἀναφωνοῦσε τό «Ἄξιος».

Πρώτιστο μέλημα εἰς τήν Ποιμαντικήν διακονίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας εἶναι ἡ Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ συνεχής Μυστηριακή ζωή καί τό κήρυγμα τοῦ Θείου Λόγου. Μέσα σέ διάστημα 40 ἡμερῶν περιώδευσεν ὅλας τάς Ἐνορίας τῆς Ἐπαρχίας του ἀπό 2 φορές τοὐλάχιστον, ὅπως ἐπιβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος εἰς τό Κήρυγμά του τήν 6/1/2003 εἰς τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων, εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας. Εἰς τόν Ἅγιον Παντελεήμονα Ἀσκληπιείου Βούλας, τήν 10ην Μαΐου 2003 τό ἑσπέρας καί τήν 11ην Μαΐου 2003 τό πρωΐ, εἶχε τήν εὐκαιρίαν νά τελέση τά πρῶτα Ἐγκαίνια εἰς τήν Ἀρχιερατικήν του Διακονίαν!

Κύριο πρόβλημα τό ὁποῖον ἀντιμετώπισε εἰς τήν νέαν Μητρόπολιν εἶναι ἡ ἔλλειψις Ἐπισκοπείου, καθώς δέν ὑπάρχει μέχρι καί σήμερα! Ἐπί διάστημα πλέον τῶν δύο μηνῶν ἀπό τῆς Ἐνθρονίσεως του, διέμενε εἰς τήν Μονήν Πετράκη. Τελικά προσωρινῶς μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ εὑρέθη στέγη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νεκταρίου Τερψιθέας Γλυφάδας, εἰς μία πτέρυγα αὐτῆς, ἀφοῦ τήν ἀνεκαίνισε ἰδίαις αὐτοῦ δαπάναις, ὅπου ἐγκαταστάθηκε ἀπό τῆς 2ας Φεβρουαρίου 2003 καί διαμένει μέχρι σήμερα.

Ἐκτός ἀπό τά ἐκκλησιαστικά του καθήκοντα, παρέστη στίς ἐκδηλώσεις τῶν 5 Δήμων, ἀρχῆς γενομένης τῆς τελετῆς ὁρκωμοσίας καί τῶν 5 νέων Δημοτικῶν Ἀρχῶν τῆς Μητροπολιτικῆς του Περιφερείας.

Ἐντός συντόμου χρονικοῦ διαστήματος ἠδυνήθη νά γνωρίσῃ καί νά γνωρισθῇ σχεδόν μέ ὅλους.

Τά διοικητικά θέματα ὅμως παραλλήλως ἔτρεχον καί ἤθελον ἄμεση ἀντιμετώπιση! Ἰδού τό ἔργον τοῦ Μητροπολίτου περιληπτικῶς μέχρι καί σήμερα:

- Διαρρύθμισις τῶν Γραφείων τῆς Μητροπόλεως συμφώνως μέ τάς ἀνάγκας.

- Ἐπάνδρωσις τῶν Γραφείων μέ τούς κληρικούς μετακλητούς καί 3 λαϊκούς μέ ὀργανικές θέσεις.

- Συγκρότησις τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

- Συνάξεις Κληρικῶν, Κατηχητῶν-τριῶν, Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων, Νεωκόρων, Ἱεροψαλτῶν, Κυριῶν Φιλοπτώχων Ταμείων, Μελῶν Ἐρανικῶν Ἐπιτροπῶν ὅλης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τακτά διαστήματα.

- Πλήρωσις τῶν κενῶν Ἐφημεριακῶν θέσεων τῶν Ἐνοριῶν μέ τήν Χειροτονίαν νέων ἤ τήν μετάθεσιν κληρικῶν.

- Εὐπρεπισμός ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν, κατόπιν ὑποδείξεως καί ἐπιβλέψεως τοῦ ἰδίου τοῦ Μητροπολίτου.

- Συλλογή Ἱερῶν Ἀντικειμένων, εἰκόνων, κειμηλίων κ.λπ. τοῦ Μητροπολίτου καί τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Μητροπόλεως διά τό ὑπό δημιουργίαν Μουσεῖον.

- Δημιουργία Βιβλιοθήκης Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί Ἱερᾶς Μονῆς.

- Ἵδρυσις Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ἐγκεκριμένης ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ.

- Ἵδρυσις Ἐκκλησιαστικοῦ Ἀθλητικοῦ Ὀργανισμοῦ «ὁ Ἅγιος Νέστωρ», διά τήν ψυχοσωματικήν ὑγείαν καί καλλιέργειαν τῆς εὐγενοῦς ἅμιλλας, μέ κανονισμόν ἐγκεκριμένον ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

- Προσπάθεια δημιουργίας νέων Ἐνοριῶν εἰς τό Ἑλληνικόν, εἰς τήν Βούλαν καί εἰς τήν Βάρην.

- Παροχή Ὑποτροφιῶν σέ φοιτητάς τῆς Μητροπόλεως.

- Οἰκονομική Βοήθεια σέ ἀναξιοπαθοῦντας ἀδελφούς.

- Ἵδρυσις Ταμείου Διακονίας Ἀγάπης.

- Ἔγκρισις κανονισμοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων.

- Ἵδρυσις Γραφείου Νεότητος.

- Ἵδρυσις Γραφείου ἀναξιοπαθούντων «Φωλιά Ἐλπίδος».

- Τέλος, ἀξιόλογον δρᾶσιν ἀνέπτυξε καί ἐκτός Ἱερᾶς Μητροπόλεως, συμμετέχοντας σέ πανηγύρεις καί λατρευτικάς ἐκδηλώσεις ἄλλων Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἀνταποκρινόμενος προθύμως εἰς τάς προσκλήσεις ἄλλων ἀδελφῶν Μητροπολιτῶν ἤ ἐκπροσωπῶν τήν Ἱεράν Σύνοδον.

Ὅλα αὐτά ἐπετελέσθηκαν μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ.

Ἀπομένουν ὅμως πολλά ἀκόμη καί χρειάζεται ἡ ἄμεση ἀνταπόκρισις καί συμπαράστασις τῆς πολιτείας, τῶν Δήμων καί ὅλων τῶν φορέων τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας σέ αὐτήν τήν εἰλικρινῆ προσπάθεια, συλλογικά γιά ἀμεσότερο ἀποτέλεσμα.

Τό πρόβλημα τῆς εὑρέσεως χώρου ἐντός τῆς ἕδρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, δηλ. τῆς Γλυφάδας, διά τήν κατασκευήν Ἐπισκοπείου καί Γραφείων, συνεχίζει νά ὑφίσταται καί νά ἀπασχολῇ τόν Σεβασμιώτατον. Ἡ ταχύτερη ἐπίλυσή του θά ἔχῃ ὡς ἀποτέλεσμα τήν καλυτέραν διοίκησιν καί ὀργάνωσιν τῆς Μητροπόλεως καί ἐξυπηρέτησιν τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος.

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας