Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου


Δελτίον Τύπου περί τῆς ἀποφάσεως τῆς Δ.Ι.Σ. νά ἀποδεχθεῖ τήν πρόταση ἄφιξης τοῦ Πάπα στήν Ἑλλάδα, χωρίς σύγκληση τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


 
Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Μέ μεγάλη χαρά καί εὐγνωμοσύνη πρός τόν Πανοικτίρμονα Θεό, χαιρετίζω τήν ἠλεκτρονική σελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.


Η ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, ἀνάλυσης τῆς θεολογίας τῆς ἁγιογραφίας τῆς Σταυρώσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.


ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2016


Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΛΑΧΤΑ

Ήρθε στο καλύβι μου ένας νεαρός μάγος από το Θιβέτ και μου διηγήθηκε πολλά από τη ζωή του. Αυτό το παιδί, μόλις απογαλακτίστηκε, το αφιέρωσε ο πατέρας του, σε ηλικία τριών χρονών, σε μια ομάδα τριάντα μάγων ανώτερου βαθμού στο Θιβέτ, για να το μυήσουν στην τέχνη τους. Έφθασε στον ενδέκατο βαθμό μαγείας· ο δωδέκατος είναι ο ανώτερος. Δεκαέξι χρονών έφυγε από το Θιβέτ και πήγε στην Σουηδία, για να δει τον πατέρα του. Εκεί συνάντησε τυχαίως έναν ορθόδοξο ιερέα, πολύ πιστό, και του ζήτησε να συζητήσουν. Ο νεαρός μάγος δεν ήξερε καθόλου τι θα πει ιερεύς ορθόδοξος. Στην αίθουσα λοιπόν που κάθισαν να συζητήσουν, άρχισε... [του Αγίου Παϊσίου]


ПРОТЕСТ МИТРОПОЛИИ ГЛИФАДЫ,

В связи с тем, что нам стало известно об официальном разрешении со стороны Министерства Образования ввести в учебную программу всех начальных школ страны преподавание боевых искусств, а именно джиу-джитсу, что подтверждается соответствующим документом, настоящим заявлением мы выражаем наш решительный и громогласный протест... призываем все Православное сообщество воздержаться от любых занятий боевыми искусствами; ожидаем, что компетентные чиновники Министерства Образования немедленно предпримут соответствующие действия, и документ, дающий право на введение в школах преподавания боевых искусств, будет незамедлительно отозван. [Источник: Святая Православная Митрополия Глифады, Э.В.В.В.][Русский-Ρωσικά]


TΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΩΝ «ΦΩΤΙΣΜΕΝΩΝ»

Στήν ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (23/6/1983) ἀναφέρεται ρητῶς ὅτι «ἡ συμμετοχή ὀρθοδόξων εἰς τάς Ὀργανώσεις αὐτάς (μέ τό ὄνομα) «φωτισμένων» καί Ἀπολυτρωτικῶν Σχολῶν (...) εἶναι ἀσυμβίβαστος πρός τήν ἰδιότητα τοῦ μέλους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». [...] Πέρασαν ἀπό τότε 32 ἔτη καί ἀτυχῶς οὐδένα δραστικό μέτρο, συνοδικῶς, ἐλήφθη ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας. Ἀντιθέτως οἱ «Σχολές» αὐτές ἰσχυροποιήθηκαν καί ἔχουν τήν μακροχρόνια εὐλογία Ἀρχιερέων καί ἱερέων μας, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ἐνδιαφερόμενοι... (Τοῦ π. Λεωνίδα Στ. Ἀμοργιανοῦ)


Εἰσήγησις Μητροπολίτου Γλυφάδας Ἑ.Β.Β. καί Β κ. ΠΑΥΛΟΥ εἰς τήν Θεολογική Ἡμερίδα: «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ»

Ὁμιλία πού πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, μέ Θέμα: «Ἐρωτήματα περί τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο».


ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Ἀπό τήν ἀρχή τῆς προπαρασκευῆς της, ἡ Σύνοδος αὐτή εἶχε ὡς ἀφετηρία της κοινωνικά καί ὄχι δογματικά ζητήματα, ὑπηρέτησε ποικίλες σκοπιμότητες καί συνδέθηκε ἄρρηκτα μέ τόν Οἰκουμενισμό. [...] Τό περιεχόμενο καί ἡ θεματολογία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου δέν ἐξέφρασαν ποτέ τό Ὀρθόδοξο πλήρωμα (κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς), τό ὁποῖο, ἄλλωστε, οὐδέποτε πληροφορήθηκε κάτι σχετικό μέ τήν Σύνοδο αὐτή, οὐδέποτε συμμετεῖχε στήν διαδικασία προπαρασκευῆς της καί οὐδέποτε ἐνέκρινε τά πρός συζήτηση θέματά της.

 
 

Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας