Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου


 
Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Μέ μεγάλη χαρά καί εὐγνωμοσύνη πρός τόν Πανοικτίρμονα Θεό, χαιρετίζω τήν ἠλεκτρονική σελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.


ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΟΣ

Νά πῶ δυό λόγια γιά κάτι, πού εἶναι πάρα πολύ οὐσιαστικό νά τό ξέρουμε καί εἶναι μιά γενική γνώση μέν, ἀλλά οὐσιαστική, πού πιστεύω καί οἱ Χριστιανοί μας πρέπει νά τή γνωρίσουν ἀφοῦ εἶναι Πατερική θεολογία. Τίποτα δέν εἶναι κρυμμένο, τίποτα δέν εἶναι δύσκολο. Καί πρέπει οἱ Χριστιανοί μας νά ξέρουν...[τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου]


ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ, ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2015

«Ἐν τῇ γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε». Αὐτήν τήν διπλῆ ἀλήθεια γιά τό πάνσεπτο πρόσωπο τῆς Ὑπερευλογημένης, Ἀχράντου καί Ἐνδόξου Μαρίας, διατρανώνει ὁ ἱερός ὑμνωδός στό Ἀπολυτίκιο κατά τήν σημερινή Θεομητορική Ἑορτή, ὑπενθυμίζοντας σέ κάθε χριστιανό, δύο ἀπό τά θαυμαστά σημεῖα, πού συντελέστηκαν, κατά τή ζωή τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Θεοῦ...


Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου

Ὅταν, ...ὁ Χριστός, ὁ Θεός μας, εὐδόκησε νὰ μεταθέση τὴν Παναγίαν καὶ Πανάμωμον Μητέρα του ἀπὸ τὸν κόσμον αὐτὸν εἰς τὴν Βασιλείαν του, προκειμένου νὰ λάβη τὸν ἄφθαρτον στέφανον τῶν ὑπερφυῶν ἀγώνων καὶ ἀρετῶν της, νὰ τὴν τοποθετήση θεομητροπρεπῶς «ἐκ δεξιῶν του, περιβεβλημένην μὲ πορφύραν καὶ πεποικιλμένην ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ» (Ψαλμ. μδ΄, 12) καὶ νὰ τὴν ἀνακηρύξη Βασίλισσαν πάντων τῶν κτισμάτων, ὁδηγῶν αὐτὴν εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος καὶ ἐγκαθιστῶν εἰς τὰ ἐπουράνια Ἅγια τῶν Ἁγίων, τῆς ἐγνωστοποίησε ἐκ τῶν προτέρων τὴν ἔνδοξον αὐτῆς μετάστασιν. Ἀπέστειλε πάλιν εἰς αὐτὴν τὸν ἀρχάγγελον Γαβριὴλ...[Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής]


Η Ομοφυλοφιλία είναι ασθένεια, κληρονομική διάθεση ή πάθος;

«Στην περίπτωση που ένας άνθρωπος είναι ομοφυλόφιλος, κατά πόσο οι κληρονομικές καταβολές του (αν υπάρχουν) και οι πιθανές τραυματικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας δικαιολογούν τη ζωή που κάνει στα μάτια του Θεού;»;[του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτιληναίου]


Νεώτεραι προτεσταντικαὶ ὀργανώσεις μὲ ἀνθρωπιστικὴν δρᾶσιν

Στό σημερινό ἄρθρο μας θά ἀναφερθοῦμε, μέ σκοπό μόνο τήν ἐνημέρωση, στήν ὕπαρξη νεώτερων Προτεσταντικῶν κινήσεων στόν Ἑλλαδικό χῶρο, πού δραστηριοποιοῦνται στήν ἐνίσχυση, τή βοήθεια καί τήν παροχή ἀνθρωπιστικῶν ὑπηρεσιῶν σέ μετανάστες, ἀστέγους, ἐξαρτημένους ἀπό ναρκωτικά κ.ἄ...κάποιες ἐξ αὐτῶν ἐκτός ἀπό τή φιλανθρωπική καί ἀνθρωπιστική βοήθεια στά πλαίσια τῶν δράσεών τους συμπεριλαμβάνουν καί «ἱεραποστολικές» πρακτικές.[τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου]


ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟ

Με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκα ότι πρόκειται να αφιερώσετε ειδικό τεύχος για τον αείμνηστο Πρωτοπρεσβύτερο π. Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, ο οποίος εβάστασε στους δυνατούς και ασθενικούς του ώμους, πολλές φορές μόνος του, όλον τον καύσω­να της ημέρας, αυτήν την περίοδο κατά την οποία πλησιάζουμε προς το τέλος της δεύτερης χιλιετίας.[του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου]


Η πονηρία του όρκου

Το θέμα του όρκου μπορεί να το αντιμετωπίση κανείς από πολλές πλευρές, ήτοι θεολογική, φιλοσοφική, κοινωνιολογική, νομική κ.λπ. Διετυπώθησαν κατά καιρούς πολλές απόψεις για το αν πρέπει να θεσπίζεται ο όρκος σε χριστιανικά ή κοσμικά κράτη. Θεωρώ ότι δύο είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες μπορεί ένας κληρικός να εκφέρη την άποψή του για την διατήρηση ή την κατάργηση του όρκου...[του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου]

 
 

Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας